Κρήτη

Σεμινάρια υπολογιστών στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Νέο σεμινάριο, το οποίο απευθύνεται σε όποιον θέλει ν' αποκτήσει γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε πέντε διαφορετικές ενότητες, αλλά και να πιστοποιηθεί στις ενότητες αυτές διοργανώνει το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Βασικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες:

?      Να εκπαιδευτούν σε πέντε ενότητες γνώσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών αποκτώντας δεξιότητες απαραίτητες για την καθημερινότητά τους,

?      Να γίνουν ανταγωνιστικότεροι στην αγορά εργασίας,

?      Να προετοιμαστούν κατάλληλα για να επιτύχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης  τις οποίες θα διεξάγει το ΚΕΚ  σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης i-skills.

Οι επιτυχόντες των εξετάσεων θα λάβουν πιστοποίηση η οποία μοριοδοτείται στον ΑΣΕΠ και στις αξιολογήσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Ενότητες Σεμιναρίου:

?      Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή περιβάλλον windows

?      Χρήση internet και outlook

?      Word

?      Excel

?      PowerPoint

Το κόστος του προγράμματος: είναι 185 ευρώ ανά συμμετοχή για το σεμινάριο και 65 ευρώ το κόστος εξετάσεων, επανεξέτασης και πιστοποίησης σε όλες τις ενότητες συνολικά.

Χρόνος Διεξαγωγής: Το τμήμα θα διεξαχθεί από τις 3 Μαΐου έως τις 9 Ιουνίου κάθε Τρίτη και Πέμπτη απογευματινές ώρες (17.00-22.00) και θα έχει συνολική διάρκεια 70 ώρες.

Εισηγητές:

1. Ο Νικόλαος Κούνουπας σπούδασε Εφαρμοσμένη Πληροφορική και πολυμέσα στο ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ. Έχει μετεκπαιδευτεί σε θέματα εκπαιδευτικών τεχνολογιών σε σχέση με τα web 2.0 εργαλεία στην εκπαίδευση με πλήθος επιμορφώσεων. Εργάζεται ως εκπαιδευτής ενήλικων στον θεματικό άξονα της πληροφορικής και ως καθηγητής Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευσης από το 2006. Έχει διατελέσει εισηγητής στους θεματικούς τομείς των Νέων τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και των Web 2.0 εργαλείων σε φορείς εκπαίδευσης ενήλικων καθώς ως εισηγητής σε συνέδρια. Είναι εν ενεργεία μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Εκπαίδευση Ενήλικων του ΕΑΠ. Συνεργάζεται με το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ σε θέματα σχεδιασμού προγραμμάτων για την Εκπαίδευση Ενήλικων.

2. Ο Γιάννης Λιναρδάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εργαζόμενος ως προγραμματιστής έχει αναπτύξει αρκετά project και software, επίσης έχει ασχοληθεί με το e-promotion και αυτή τη στιγμή εργάζεται ως τεχνικός υπεύθυνος στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Πληροφορίες στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9. Υπεύθυνος κ. Κυριάκος Λεονταράκης, τήλ: 2810-302735 & 30273,  email: leontarakis@katartisi.gr, info@katartisi.gr από 09:00 έως 15:00 μ.μ. και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr.

Σχόλια