Κρήτη

Βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη στο επίκεντρο συνεργασίας Περιφέρειας – Πανεπιστημίου

Ο προσδιορισμός των τομέων συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Κρήτης σχετικά με το σχεδιασμού και της προώθησης δράσεων για την πρόοδο της εξοικονόμησης ενέργειας ήταν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης.

Συνεχίζοντας τις επαφές με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κρήτης, η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Βιομηχανίας Βιργινία Μανασάκη - Ταβερναράκη συναντήθηκε στα γραφεία της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Οδυσσέα Ζώρα, τον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Υποδομών και Ανάπτυξης, Γιώργο Τσιρώνη και τον Αναπληρωτή Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Γιάννη Καρακάση.

Σκοπός της συνάντησης, που έγινε στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της προώθησης δράσεων για την πρόοδο της εξοικονόμησης ενέργειας της Κρήτης, ήταν ο προσδιορισμός των κατευθύνσεων και των τομέων συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Πανεπιστημίου. Παράλληλα, συζητήθηκαν και θέματα έρευνας, ανάπτυξης και υλοποίησης καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων για την ενέργεια και το περιβάλλον, αλλά και η επίδραση αυτών των δράσεων στη φιλοσοφία και την «ενεργειακή» κουλτούρα που προσφέρουν στους απόφοιτους του Πανεπιστημίου.

Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου και οι αρμόδιοι της Τεχνικής Υπηρεσίας ενημέρωσαν για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μελέτες που εκπονούν προκειμένου να εξοικονομήσουν ενέργεια και να βελτιώσουν τις υποδομές του ιδρύματος, που επενδύει στη γνώση και οφείλει να πρωτοπορεί υπαγορεύοντας με αυτό τον τρόπο την μελλοντική πολιτική σε αυτά τα θέματα.

Η πρόταση του Πανεπιστημίου, για ολοκληρωμένο σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών και όχι αποσπασματικών δράσεων, επιδιώκει τη δημιουργία ενός πόλου προώθησης (Green Campus) της «ενεργειακής» κουλτούρας, προάγοντας έτσι στους φοιτητές του και στο ευρύ κοινό τη νέα φιλοσοφία και τη ευαισθησία στα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στις προσπάθειες της Περιφέρειας Κρήτης, τόσο στην κατεύθυνση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, όσο και στην κατεύθυνση της ουσιαστικής εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.

Εκτός από τα παραπάνω συζητήθηκαν και άλλα πεδία συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου και Περιφέρειας Κρήτης, όπως για παράδειγμα το Κέντρο Ενεργειακών Τεχνολογιών Κρήτης και η προσφορά που μπορεί να έχει το υπερυπολογιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου στις εφαρμογές του, αυξάνοντας έτσι τις προοπτικές του πρωτοπόρου εγχειρήματος. Έγινε τέλος αναφορά και στις πρόσφατες εξελίξεις του ενεργειακού σχεδιασμού της Κρήτης, τη διασύνδεση του νησιού και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Σχόλια