Κρήτη

Μπορούμε 2015: Αύξηση επισιτιστικής στήριξης κατά 290%

Το 2015 ήταν μια εξαιρετικά παραγωγική χρονιά, με δυναμική ποσοτική και ποιοτική αύξηση του κοινωνικού αντικτύπου των δράσεων, τη δημιουργία νέων προγραμμάτων και τη συνεργασία με εκατοντάδες δωρητές, κοινωφελείς φορείς-αποδέκτες και υποστηρικτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 αυξήσαμε κατά 290% την προσφορά επισιτιστικής στήριξης σε σχέση με το 2014, ξεπερνώντας τις 3,7 εκατομμύρια μερίδες φαγητού. Επιπλέον, τριπλασιάσαμε την αναλογία προσφερόμενων μερίδων φαγητού ως προς το κόστος λειτουργίας μας στις 22 μερίδες για κάθε 1€ κόστους.

Η επίτευξη του σκοπού του «Μπορούμε» για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και τον περιορισμό του υποσιτισμού στην Ελλάδα προσεγγίζεται ολοκληρωμένα μέσω των ποικίλλων προγραμμάτων της οργάνωσης, που αφορούν στη διάσωση και προσφορά τροφίμων και φαγητού, την ενημέρωση και ενίσχυση της πρόληψης κατά του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων, την επισιτιστική στήριξη των ανθρώπων με την μεγαλύτερη διατροφική ανασφάλεια.

Παράλληλα με την αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη των τρεχουσών προγραμμάτων και το νέο πρόγραμμα «Μπορούμε στη Λαϊκή», που έχει σκοπό την οργανωμένη και συστηματική διάσωση και προσφορά τροφίμων από τις λαϊκές αγορές.

Το 2015 υπήρξε και μια χρονιά αναγνώρισης του έργου του Μπορούμε από διάφορους φορείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε την επιλογή της πρότασης μας «SavingFood» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Horizon 2020» της Ε.Ε. για ένα διετές πρόγραμμα ενημέρωσης και μείωσης της σπατάλης φαγητού, και τον έλεγχο χρηστής οικονομικής διαχείρισης για το έτος 2014 από την εταιρεία PricewaterhouseCoopers.

Η μεγαλύτερη αναγνώριση προέρχεται από τους 106 νέους εθελοντές που τίμησαν με την επιλογή του Μπορούμε για την εθελοντική δραστηριότητα τους, τους εκατοντάδες δωρητές τροφίμων που εμπιστεύτηκαν και φέτος, τους χορηγούς και τους κοινωφελείς φορείς σε όλη την Ελλάδα, που συνεργάστηκαν και το 2015 για να μην πάει «καμία μερίδα φαγητού χαμένη».

Ευχόμαστε το 2016 να διευρυνθεί περαιτέρω η ανθρώπινη αλυσίδα που έχει δημιουργήσει το Μπορούμε. Στόχος μας είναι να πλησιάσουμε ακόμα περισσότερο την επίτευξη του οράματος του Μπορούμε για την ανάπτυξη ενός κοινωνικού κινήματος μείωσης της σπατάλης φαγητού και ταυτόχρονα αύξησης της επισιτιστικής στήριξης ανθρώπων σε ανάγκη με βάση την εθελοντική προσφορά.

Σχόλια