Κρήτη

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του δήμου Ιεράπετρας

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την Δευτέρα 28 Μαρτίου, στις 8.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1ο Θέμα :΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την ασφάλιση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου έτους 2016.

2ο Θέμα: Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας δημοτικών δρόμων περιοχής Δήμου Ιεράπετρας (προμήθεια αδρανών υλικών-σκυροδέματος κ.λ.π.)».

3ο Θέμα : ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού γηπέδου στη θέση Κοτσιφιανή της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας(επανάληψη διαγωνισμού)

Θέμα 4ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 5ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 6ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.817,44 για επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Ανατολής

Θέμα 7ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 290,85 για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην ΤΚ  Μακρυλιάς

Θέμα 8ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού  793,18 για επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Ανατολής(Δημ. σχολείο)

Θέμα 9ο: Θέμα 6ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 793,18 για επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Ανατολής (πλατεία)

Θέμα 10ο:Ψήφιση πίστωσης ποσού 793,18 για επέκταση δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Ανατολής-Κάτω Βρύση

Σχόλια