Κρήτη

Έπεσαν οι υπογραφές για την ανάπτυξη του διαδικτύου

Την ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας και της καθημερινότητας των πολιτών αποσκοπεί η σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος Ηρακλείου με τον Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ, για αξιοποίηση διαδικτύου των πραγμάτων.

Η αξιοποίηση διαδικτύου των πραγμάτων αφορά τη συλλογή δεδομένων που αφορούν μεταξύ άλλων την καταγραφή της κυκλοφορίας, της κυκλοφοριακής επιβάρυνσης και άλλα σημαντικά στοιχεία τα οποία θα αξιοποιηθούν για την καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων της πόλης και που θα είναι προσβάσιμα σε πολίτες, αλλά και σε επιχειρηματίες που θα θελήσουν να αναπτύξουν διάφορες δραστηριότητες στο κέντρο της πόλης.

Επίσης στη σύμβαση που θα διαρκέσει δύο χρόνια και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο νησί μας, μεταξύ των θεμάτων που θα βρεθούν στο μικροσκόπιο είναι και η παρακολούθηση της κυκλοφορίας, η παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών, η παρακολούθηση της ποιότητας και της στάθμης των υδάτων.

Ειδικότερα, οι προδιαγεγραμμένες υπηρεσίες, αρχικά, θα συμπεριλαμβάνουν τη δημιουργία ενός πιλοτικού συστήματος έξυπνης στάθμευσης στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω του διαδικτύου για την ύπαρξη θέσεων στάθμευσης σε προεπιλεγμένα σημεία. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ένα πιλοτικό σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας και στάθμης των υδάτων της πόλης, με σκοπό στη συνέχεια να δημιουργηθεί ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης των υδάτων.

Τέλος, θα επεκταθεί το τρέχον σύστημα μέτρησης και παρακολούθησης των περιβαλλοντολογικών παραγόντων της ατμόσφαιρας επεκτείνοντας την κάλυψη σε νέες περιοχές εκτός του κέντρου του Ηρακλείου.

Από την πλευρά του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ, το έργο αυτό αποτελεί μέρος της γενικότερης στρατηγικής του για αξιοποίηση των πρωτοπόρων ερευνητικών αποτελεσμάτων του από την κοινωνία, υπό το πρίσμα νέων συνεργασιών με φορείς, έχοντας το βλέμμα στην Κρήτη, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, από το Ινστιτούτο Πληροφορικής θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο για την υλοποίηση του έργου τα Εργαστήρια Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Επεξεργασίας Σήματος και Πληροφοριακών Συστημάτων. Το Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή θα είναι υπεύθυνο για την δημιουργία των εφαρμογών προς τους πολίτες.

Το Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών θα είναι υπεύθυνο για την δημιουργία και την εγκατάσταση της έξυπνης υποδομής για την παροχή των έξυπνων υπηρεσιών. Το Εργαστήριο Πληροφοριακών συστημάτων θα αναπτύξει την πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων, ενώ το Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος θα εμβαθύνει στην ανάλυση των δεδομένων που θα μεταδίδονται από τους αισθητήρες που θα εγκατασταθούν. Επιστημονικός υπεύθυνος του Έργου είναι ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Στεφανίδης.

Ουσιαστικά η κίνηση αυτή στόχο έχει την αξιοποίηση του διαδικτύου των πραγμάτων για καλύτερη διαχείριση της πόλης με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Είναι μία σύμβαση που θα διαρκέσει δύο χρόνια και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Κρήτη.

Το αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης, αποτελεί η προμήθεια, παραμετροποίηση, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων προηγμένης τεχνολογίας που λειτουργούν με τη χρήση τεχνολογιών του διαδικτύου των αντικειμένων.

Ρεπορτάζ: Γεωργία Μακάκη

Σχόλια