Κρήτη

Συνέλευση στο Ναυταθλητικό Όμιλο Γαζίου

Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαζίου Κρήτης συγκαλεί τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30 Μαρτίου και ώρα 18:00 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Την ίδια ημερομηνία θα διεξαχθούν και οι αρχαιρεσίες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

1.      Διοικητικός απολογισμός / πεπραγμένα ετών 2013 - 2015

2.      Οικονομικός απολογισμός χρήσης 2013 - 2015

3.      Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013 - 2015

4.      Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 - 2015

5.      Λοιπές Ανακοινώσεις

6.      Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Δ.Σ. και λοιπών οργάνων του Ομίλου

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί χωρίς νέα πρόσκληση την επόμενη μέρα, Τετάρτη 6 Απριλίου και ώρα 18:00 στην ίδια τοποθεσία.

Σχόλια