Κρήτη

Προβολή τηλεοπτικών κοινωνικών µηνυµάτων οδικής ασφάλειας

Μετά από αίτηµα του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ενέκρινε την επανάληψη της δωρεάν µετάδοσης από τους τηλεοπτικούς σταθµούς της Χώρας, των ίδιων τεσσάρων (4) κοινωνικών µηνυµάτων οδικής ασφάλειας για το χρονικό διάστηµα από 15-032016 έως και 15-09-2016.

Κατόπιν τούτου, παρακαλούµε να συµβάλλετε στη γενικότερη προσπάθεια για τη σωστή ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα οδικής ασφάλειας, προβάλλοντας τα κοινωνικά µηνύµατα, αν είναι δυνατόν, σε ζώνες αυξηµένης θεαµατικότητας.

Επισηµαίνεται ότι τα συγκεκριµένα τηλεοπτικά spots αφορούν: α) την αποφυγή χρήσης κινητού τηλεφώνου, β) τη χρήση προστατευτικού κράνους, γ) τη ζώνη ασφάλειας - κόκκινο - υπερβολική ταχύτητα - αντικανονικό προσπέρασµα - αλκoόλ και δ) την Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Τα παραπάνω τηλεοπτικά spots είναι διαθέσιµα για µεταφόρτωση:

στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνοµίας (www.hellenicpolice.gr), σε ειδικό banner.

στο Youtube στο επίσηµο κανάλι της Ελληνικής Αστυνοµίας:

https://www.youtube.com/watch?list=PLtnblhL7y4SaOHvQWyGBoQGGrfeJL nina&v=jI2P4Pd1Xaw).

Στο Dropbox µέσω του link:

https://www.dropbox.com/sh/14v3cuzlwth0ayg/AABxfpCmntVEbQ55geUaqK Mya?dl=0

Σε περίπτωση οποιουδήποτε τεχνικού θέµατος µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Γραφείο µας στα τηλ.210-6977602 και 210-6997241.

Το Γραφείο Ενηµέρωσης ?ηµοσιογράφων  της Γενικής Αστυνοµικής ?ιεύθυνσης Θεσσαλονίκης και τα Γραφεία Ενηµέρωσης ?ηµοσιογράφων των Γενικών Περιφερειακών Αστυνοµικών ?ιευθύνσεων της Χώρας παρακαλούνται να ενηµερώσουν  τους τηλεοπτικούς σταθµούς, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης τους, διαβιβάζοντας άµεσα το παρόν έγγραφο, µαζί µε τη συνηµµένη απόφαση του Ε.Σ.Ρ.

Η ?ιεύθυνση Τροχαίας Αστυνόµευσης του Αρχηγείου µας και το Γραφείο Ενηµέρωσης ?ηµοσιογράφων της Γενικής Αστυνοµικής ?ιεύθυνσης Αττικής παρακαλούνται για την ενηµέρωση τους.

Σχόλια