Κρήτη

Αλλάζει ο τρόπος κατασκευής νέων τάφων σε κοιμητήριο

Για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών από ιδιώτες  στα κοιμητήρια του δήμου Ιεράπετρας οι κατασκευαστές - τεχνίτες υποχρεούται στο εξής να εγγράφονται υποχρεωτικά στο ειδικό μητρώο κατασκευαστών για κοιμητήρια του δήμου Ιεράπετρας, όπως ανακοινώθηκε από την υπηρεσία κοιμητηρίων του δήμου Ιεράπετρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή είναι οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο (τιμολόγιο, άδεια έναρξης επαγγέλματος κ.α.) που πιστοποιεί τη δυνατότητά τους να εκτελούν νομίμως τεχνικές εργασίες (κατασκευή - επένδυση τάφων κ.α.).

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι κατασκευαστές - τεχνίτες να εγγραφούν στο ειδικό μητρώο κατασκευαστών κοιμητηρίων από την Τρίτη 15 Μαρτίου έως και την Τρίτη 29 Μαρτίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30-14:00) στα γραφεία της υπηρεσίας καθαριότητας, οδός Αναγνωστάκη και Γλυνού (γωνία).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία κοιμητηρίων στα τηλέφωνα 28420.90002 και 28420.90006.

Διευκρινίζεται ότι η μη εγγραφή στο μητρώο κατασκευαστών κοιμητηρίων συνεπάγεται την αδυναμία του κατασκευαστή - τεχνίτη να προβαίνει στο εξής σε εργασίες εντός των κοιμητηρίων

του δήμου Ιεράπετρας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών χωρίς την απαιτούμενη εγγραφή, προβλέπεται η επιβολή προστίμου στον κατασκευαστή - τεχνίτη ύψους 500 ευρώ.

Σχόλια