Κρήτη

Τρία μέλη της κυβέρνησης στο Ρέθυμνο

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία μέλη της κυβέρνησης βρέθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 6 Μαρτίου 2016 στο Ρέθυμνο για μια εκδήλωση. Σταθάκης, Χαρίτσης και Ξανθός μίλησαν σε εκδήλωση που έγινε στο Επιμελητήριο με θέμα την παρουσίαση των βασικών αξόνων του νέου αναπτυξιακού πλαισίου και του ρόλου του ΕΣΠΑ 2014-2020. Είχε προηγηθεί σύσκεψη με τα κυβερνητικά στελέχη και τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων και της αυτοδιοίκησης του Ρεθύμνου.

Ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Γεώργιος Σταθάκης ανέφερε ότι παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες του 2015 η ελληνική οικονομία άντεξε, ενώ το παραγωγικό κομμάτι της οικονομίας παρά το πιεστικό οικονομικό περιβάλλον, δείχνει μια δυναμική  η οποία, με τα κατάλληλα μέτρα, θα οδηγήσει στην ανάκαμψη της οικονομίας. Για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης δήλωσε ότι είναι κομβικό σημείο, γιατί θα δημιουργήσει ένα σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον για επενδύσεις.

Κατά την παρέμβαση του ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός αναφέρθηκε στις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας για τη στήριξη των υποδομών Υγείας και Πρόνοιας, και αναφορικά με την προσφυγική κρίση υπογράμμισε τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της με όρους σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Ο υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Αλέξης Χαρίτσης ανέλυσε την φιλοσοφία των νέων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και Παρουσίασε τις δυνατότητες των 4 νέων προγραμμάτων χρηματοδότησης για τους επιχειρηματίες: συγκεκριμένα των  «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης", "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" και  «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Για τα συγκεκριμένα προγράμματα δήλωσε ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων ξεκινά άμεσα και ότι ο τρόπος αξιολόγησης που έχει  οριστεί την καθιστά αδιάβλητη  και την υποβολή των σχεδίων απλή και ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η δε έναρξη των πρώτων εκταμιεύσεων τοποθετείται εντός του προσεχούς Ιουνίου.

Σχόλια