Κρήτη

Στο δημοτικό παντοπωλείο εξυπηρετούνται όσοι απευθύνονται στις κοινωνικές υπηρεσίες

Το Δημοτικό Παντοπωλείο Ηρακλείου ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 μετά από όλες τις νόμιμες διαδικασίες και είναι πιστοποιημένη δομή του δήμου Ηρακλείου.

Αυτή τη στιγμή είναι το ΜΟΝΟ Κοινωνικό Δημοτικό Παντοπωλείο που λειτουργεί στο δήμο Ηρακλείου με την πλήρη και αποκλειστική συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες.

Λόγω του ότι πληροφορούμαστε ότι πραγματοποιούνται αρκετές εκδηλώσεις και δράσεις με σκοπό τη συγκέντρωση τροφίμων ή άλλων ειδών για το κοινωνικό παντοπωλείο, να ενημερώσουμε ότι καμία τέτοια ενημέρωση δεν έχουμε καθώς και τα είδη τα οποία συγκεντρώνονται δεν έχουν σαν αποδέκτη το Δημοτικό Παντοπωλείο Ηρακλείου.

Σε όλες τις δράσεις που λαμβάνει μέρος το Δημοτικό Παντοπωλείο Ηρακλείου θα πρέπει να αναφέρεται ο πλήρης τίτλος και να υπάρχει το λογότυπο του δήμου Ηρακλείου.

Επιπλέον να τονίσουμε ότι από το Δημοτικό Παντοπωλείο εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες οι οποίοι απευθύνονται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και αποκλειστικά με την παραπομπή των Υπηρεσιών. Από τα λοιπές αυτόνομες δράσεις που λειτουργούν καμία ενημέρωση δεν υπάρχει και σαφώς δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμπολίτες μας για τη στήριξη τους όλο αυτό το διάστημα λειτουργίας μας και αισθανόμαστε ακόμη πιο δυνατοί για τη δύσκολη πορεία που έχουμε στο μέλλον!

Το Δημοτικό Παντοπωλείο Ηρακλείου βρίσκεται στην Κόσμων 24 και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2810335572 2813409111-12-13.

Σχόλια