Κρήτη

Τσουχτερά πρόστιμα για παράνομη αφισοκόλληση

Από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ιεράπετρας υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 37 του ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας και Εμφάνισης, η αφισοκόλληση και ανάρτηση οποιαδήποτε μορφής αγγελτηρίων, αφισών κ.α. επιτρέπεται μόνο με άδεια της Δημοτικής Υπηρεσίας, για συγκεκριμένο αριθμό και σε ειδικά καθορισμένα σημεία.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων των ανωτέρω, η υπηρεσία προβαίνει στην επιβολή προστίμου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ισχύοντα κανονισμό. Συγκεκριμένα, για διαφημίσεις εκτός πλαισίων επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ, για διαφημίσεις εντός πλαισίων αλλά χωρίς την απαιτούμενη άδεια πρόστιμο 150 ευρώ, για διαφημίσεις σε δένδρα πρόστιμο 200 ευρώ, για αερόπανο 500,00 ευρώ και για βάψιμο με ανεξίτηλα υλικά πρόστιμο από 200 ευρώ.

Σχόλια