Κρήτη

Δράσεις ανακύκλωσης σε σχολεία της Κρήτης με αφορμή τις Απόκριες

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΠΕ) Βάμου, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου", το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και του Περιφερειακού Δικτύου Π.Ε. «Αλλάξτε συμπεριφορές: ΑνακυκλωSOSτε!» οργανώνει τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016, κοινή δράση με θέμα:

«Απόκριες με Επαναχρησιμοποίηση»

Την ημέρα αυτή, περίπου 3.000 μαθητές κι εκπαιδευτικοί από 87 σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κι από τους τέσσερις νομούς της Κρήτης οργανώνουν σε κάθε σχολείο που συμμετέχει μια δράση επαναχρησιμοποίησης υλικών στην τάξη, στο σχολείο ή στη γειτονιά τους: Π.χ. Κατασκευή μάσκας ή καπέλου με χαρτόκουτα και υφάσματα που δε χρειαζόμαστε πια. Ή στολές αποκριάτικες αξιοποιώντας υλικά που θα κατέληγαν στα σκουπίδια.

Στόχος της δράσης αυτής που γίνεται για τρίτη σχολική χρονιά είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μικροί μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, η τοπική κοινωνία κάθε σχολείου για το θέμα των απορριμμάτων, και ειδικά για το μεγάλο θέμα της μείωσης των απορριμμάτων, έτσι ώστε και χρήματα να ξοδεύονται λιγότερα για τη διαχείρισή τους, αλλά και να περιοριστεί η καταστροφή της φύσης, η εξάντληση των φυσικών πόρων και οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Ένας σημαντικός τρόπος μείωσης των απορριμμάτων είναι η επαναχρησιμοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων από αυτά. Παράλληλα, η επαναχρησιμοποίηση είναι ιδανικός τρόπος δημιουργικής ανακύκλωσης και καλλιέργειας της φαντασίας που πρέπει να διακρίνει κάθε ενεργό πολίτη.

Το ΚΠΕ Βάμου, στα πλαίσια της λειτουργίας του Περιφερειακού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Αλλάξτε συμπεριφορές … ΑνακυκλωSOSτε!» προωθεί την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και της τοπικής κοινωνίας για τα σκουπίδια και προβάλλει εναλλακτικές λύσεις όπως η μείωση των απορριμμάτων, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση υλικών. Για την υποστήριξη της συγκεκριμένης δράσης, το ΚΠΕ Βάμου έστειλε σε κάθε σχολική ομάδα που συμμετέχει μικρό πακέτο με βοηθητικό υλικό (κόλλες, χρώματα, πινέλα κλπ) που μπορεί να χρειαστούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές. Βασικός στόχος όμως πρέπει να είναι η επαναχρησιμοποίηση υλικών, η νέα χρήση παλιών πραγμάτων, η διαφορετική τους χρήση, αντί να καταλήξουν στο σκουπιδότοπο.

Σχόλια