Κρήτη

Σεμινάριο για τις γειώσεις κτιρίων στο Επιμελητήριο Ηρακλείου

Σεμινάριο με θέμα: «Γειώσεις - Μετρήσεις Γειώσεων Κτιρίων και Εγκαταστάσεων κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384» διοργανώνει το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ηλεκτρολόγους (βοηθούς, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εγκαταστάτες), σε υπεύθυνους συντήρησης βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, σε εργολάβους και κατασκευαστές συστημάτων γείωσης, σε τεχνικούς ασφαλείας κλπ., του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι καταρτιζόμενοι ν΄αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή των κανονισμών και των νομοθετικών απαιτήσεων κατά την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση όλων των συστημάτων γείωσης (θεμελιακής, αντικεραυνικής, λειτουργίας κλπ).

Παράλληλα, θα γίνει πρακτική εξάσκηση για την πιστοποιημένη μέτρηση της αντίστασης γείωσης διαφόρων τύπων γειωτών (πασσαλογείωση, περιμετρική γείωση, θεμελιακή γείωση κλπ).

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δίνει την ικανότητα στον συμμετέχοντα να λύνει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μέτρηση της αντίστασης γείωσης, την κατασκευή της κατάλληλης κάθε φορά γείωσης, την ενίσχυση υφιστάμενης γείωσης, την συντήρηση και προσαρμογή συστημάτων γείωσης στις απαιτήσεις των κανονισμών.

Ενότητες Σεμιναρίου:

- Εισαγωγικές έννοιες στην εφαρμοσμένη ηλεκτροτεχνία

- Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 - Συστήματα γειώσεων ΤΝ, ΤΤ, ΙΤ

- Απαιτήσεις για τις γειώσεις και τις κύριες και συμπληρωματικές ισοδυναμικές συνδέσεις

- Είδη γειωτών και διατάξεων γείωσης - Γενική επισκόπηση

- Θεμελιακή γείωση

- Γείωση αντικεραυνικής προστασίας

- Ενοποίηση γειώσεων

- Μέτρηση γείωσης ράβδου

- Μέτρηση εκτεταμένων γειώσεων (θεμελιακή, περιμετρική, ταινίας κλπ)

- Μετρήσεις γειώσεων σε δύσκολες συνθήκες (σε συνθήκες πόλης κλπ)

Σχόλια