Κρήτη

Ενεργοί Πολίτες για τις απευθείας αναθέσεις στη ΑΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ηρακλείου

Ερώτηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο διά του προέδρου απευθύνει η ομάδα των "Ενεργών Πολιτών" και αφορά στις απευθείας αναθέσεις από την ΑΑΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ηρακλείου.

Ειδικότερα αναφέρουν:

Αξιότιμε κύριε δήμαρχε

Στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ οι απευθείας αναθέσεις και ο τεμαχισμός των έργων ή της παροχής υπηρεσιών φαίνεται να είναι η κύρια επιλογή της διοίκησης, σε αντίθεση με τις δημόσιες εξαγγελίες σας περί θεμιτού ανταγωνισμού, ισοτιμίας και τελικά διαφάνειας.

Η ερώτηση μας αναφέρεται σε ένα ενδεικτικό περιστατικό (και όχι μοναδικό) "Υπηρεσίες Τεχνικής Διαχείρισης για τα Δημοτικά Αθλητικά Κέτρα".

1. Απόφαση 3 /2015 - παράταση υπηρεσιών συντήρησης- (20/1/2015)

Απ ευθείας ανάθεση 21.991,05 (με ΦΠΑ 27.048,98) σε 4 τεχνικούς για το χρονικό διάστημα 1/2/2015 -31/3/2015

Αιτιολογία : είναι απαραίτητη αυτή η σύμβαση μέχρι να προχωρήσει ο νέος διαγωνισμός, ο οποίος εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περίπου ένα μήνα

2. Απόφαση 38 /2015 - παράταση υπηρεσιών συντήρησης - (11/3/2015)

Απευθείας ανάθεση 7.595,52 (με ΦΠΑ 9.342,97 ) στους ίδιους τεχνικούς για το χρονικό διάστημα 1/3/2015 -30/3/2015, μέχρι ολοκλήρωσης του νέου διαγωνισμού.

3.Απόφαση 39 /2015 - παράταση υπηρεσιών συντήρησης - (30/4/2015)

Απ ευθείας ανάθεση 18.719,51 (με ΦΠΑ 23.025,60 ) στους ίδιους 4 τεχνικούς για το χρονικό διάστημα 1/4/2015 -30/7/2015 . Αιτιολογία : Δεν κάνομε διαγωνισμό, διότι υπολογίζουμε (η διοίκηση) ότι το συνολικό κόστος θα κοστίσει περισσότερο στην ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ κατά άτομο από ότι η απευθείας ανάθεση. !!!!!

4. Απόφαση 66 /2015 - παράταση υπηρεσιών συντήρησης - (29/7/2015)

Απ ευθείας ανάθεση 7.675,20 (με ΦΠΑ 9.440,50 ) στους ίδιους 4 τεχνικούς για το χρονικό διάστημα 1/8/2015 -31/8/2015 .

5. Απόφαση 72 /2015 - παράταση υπηρεσιών συντήρησης - (31/8/2015)

Απ ευθείας ανάθεση 12.480,00 (με ΦΠΑ 15.350,40 ) στους ίδιους 4 τεχνικούς για το χρονικό διάστημα 1/9/2015 -31/10/2015 .

6. Απόφαση 80 /2015 - παράταση υπηρεσιών συντήρησης - (30/10/2015)

Απ ευθείας ανάθεση 6.240,00 (με ΦΠΑ 7.672,20 ) στους ίδιους 4 τεχνικούς για το χρονικό διάστημα 1/11/2015 -31/11/2015 .

7. Απόφαση 91 /2015 - παράταση υπηρεσιών συντήρησης - (27/11/2015)

Απ ευθείας ανάθεση 12.480,00 (με ΦΠΑ 15.350,00 ) στους ίδιους 4 τεχνικούς για το χρονικό διάστημα 1/12/2015 -31/1/2016.

Το συνολικό ετήσιο κόστος των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 87.181,28 και με ΦΠΑ 107.232,98€, ποσό που είναι απαγορευτικό για απευθείας ανάθεση.

Και η ισότιμη συμμετοχή, ο ανταγωνισμός, η διαφάνεια; ...  Ούτε λόγος να γίνεται.

Κύριε Δήμαρχε

Με την ευκαιρία της παραπάνω ερώτησης μας, καλούμε την δημοτική αρχή να πάρει πρωτοβουλίες ώστε να σταματήσουν τέτοια φαινόμενα.

Σχόλια