Κρήτη

Εθελοντική αιμοδοσία στο στρατόπεδο Δασκαλογιάννη

Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου στις και 8:00 το πρωί στο Στρατόπεδο «?ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» , έδρα της Σχολής Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η αιμοδοσία θα γίνει με τη συμμετοχή µαθητών και οπλιτών της Σχολής από την κινητή µονάδα αιµοδοσίας του Βενιζελίου Νοσοκοµείου Ηρακλείου.

Σχόλια