Κρήτη

Ανακούφιση για υπερχρεωμένη δανειολήπτρια στα Χανιά

Μεγάλη προστασία, στην άνεργη εγγυήτρια στεγαστικού δανείου, προσέφερε η υπ' αριθμόν 7-01-2016 Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Χανίων.

Συγκεκριμένα η διαταγή αναφέρει: "η αιτούσα  θα υποχρεωθεί  να καταβάλλει δόση... μόνο αν συντρέξει νόμιμος λόγος ευθύνης της ως εγγυήτρια (π.χ υπερημερία του πρωτοφειλέτη, υπαίτια αδυναμία παροχής, πλημμελής εκπλήρωση της κύριας συμβάσεως κλπ) στον δε συνταξιούχο σύζυγο, σώζεται μεγάλη περιουσίας (α. πέντε κατοικίες,  β. δύο οικόπεδα γ. Ι.Χ.) με καταβολή  μηνιαίας δόσης σύμφωνα με το οικονομικό του μπορώ".

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η υπόθεση αυτή αφορά συνταξιούχο, ο οποίος υπήρξε οφειλέτης σε μία τράπεζα, αλλά σε τρεις δανειακές συμβάσεις, συνολικού ποσού οφειλών 56.899 ευρώ, με εισόδημα από 906 ευρώ/μηνιαίως. Οικογενειακή κατάσταση του είναι έγγαμος, με σύζυγο άνεργη, είναι πατέρας δύο ενηλίκων τέκνων. Το μηνιαίο βιοτικό κόστος, της οικογένειας ανέρχεται στα 860 ευρώ. Το εισόδημα που διαθέτει ο ίδιος είναι 906 ευρώ (από σύνταξη, ενοίκια).


Περιουσιακά στοιχεία:

Ο σύζυγος, διαθέτει: α) πέντε κατοικίες, β) δύο οικόπεδα και γ) Ι.Χ.

Η σύζυγος, διαθέτει μία κατοικία, 5 αγροτεμάχια με ελιές και ένα οικόπεδο.

Το Ειρηνοδικείο  Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο δανειολήπτης πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του, στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του

1) Δέχεται, την αίτηση για χορήγηση Προσωρινής Διαταγής
2) Τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας τους

3) Ορίζει,  την καταβολή ποσού 150 ευρώ, από τον αιτούντα για χρονικό διάστημα πέντε ετών

4) Χορηγεί, "περίοδο χάριτος" πενταετίας για καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας

5) Ορίζει, την καταβολή ίδιου ποσού 150 ευρώ, από τον αιτούντα, μετά την πάροδο της πενταετίας, για την διάσωση της κύριας κατοικίας.

Για την σύζυγο, η οποία συμμετέχει στην δανειοδότηση ως εγγυήτρια, η οποία δεν εργάζεται αλλά και δεν δηλώνει εισόδημα, απαλλάσσεται από την καταβολή δόσεων, διατάσσεται  να καταβάλλει την δόση των 150 ευρώ σε μία δανειακή σύμβαση, μόνο αν συντρέξει νόμιμος λόγος ευθύνης της ως εγγυήτρια (π.χ. υπερημερία του πρωτοφειλέτη, υπαίτια αδυναμία παροχής, πλημμελής εκπλήρωση της κύριας συμβάσεως κλπ).

Τέλος, η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, καλεί τους καταναλωτές α. Εκείνοι που έχουν καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο και η υπόθεσή τους δεν έχει εκδικαστεί μέχρι σήμερα, θα πρέπει άμεσα (μέχρι 5 Φεβρουαρίου) να προσέλθουν στην Ένωση, β. που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των δανείων τους, είτε να επισκεφθούν τα γραφεία της, εργάσιμες μέρες και ώρες, στην διεύθυνση: α) Πλατ.1866 αρ.2  Χανιά, β) Λακέρδας 11 Ιεράπετρα να επικοινωνήσουν μαζί μας στα τηλ.: 2821092306 φαξ : 2821086245 Χανιά και Τηλ.Φαξ 2842020140 Ιεράπετρα και e-mail:epkxan@gmail.com.

Σχόλια