Κρήτη

Η ΔΕΥΑΗ ετοιμάζει νέες αυξήσεις εν καιρώ κρίσης

Με νέες αυξήσεις στα τέλη εν καιρώ κρίσης, και παρά το ότι οι δημότες δεν μπορούν να βαστάξουν άλλα "χαράτσια" φαίνεται να επιχειρείται να λυθεί το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που τον τελευταίο καιρό αντιμετωπίζει η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ηρακλείου.

Μια από τις προτάσεις που "έπεσαν" χθες στο τραπέζι από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, τη συνεδρίαση του οποίου απασχόλησαν τα σοβαρά θέματα που απασχολούν την υπηρεσία, θέλει την αύξηση τελών, όπως των τελών συντήρησης υδρομέτρων, ακόμα και την τιμολόγηση του νερού που προέρχεται από την τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο για άρδευση.

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ΔΕΥΑΗ, με κυριότερα αυτό των απωλειών μεγάλων ποσοτήτων νερού, που χάνονται, και εκείνο των υπέρογκων χρεών που την πνίγουν, ξεπερνώντας αυτή τη στιγμή τα 55 εκατομμύρια ευρώ, συζητήθηκαν με πλήρη ανάλυση στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία του προέδρου της υπηρεσίας, καθώς και του οικονομικού διευθυντή.

Στα πλαίσια της συνεδρίασης έγινε ο οικονομικός απολογισμός, όπου αναφέρθηκε το πλούσιο έργο που έχει να επιδείξει η υπηρεσία έως σήμερα. Με την ανάπτυξη του δικτύου της υδροδότησης, με την τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων και με όλες τις μεγάλες παρεμβάσεις που έγιναν, ώστε το πολύτιμο αυτό αγαθό, το νερό, να έχει φτάσει παντού σήμερα.

Όταν όμως η συζήτηση έφτασε στο θέμα που αφορά στις υπέρογκες δανειακές υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΗ, το κλίμα βάρυνε, καθώς, όπως τονίστηκε, πρόκειται για δάνεια που άρχισαν να λαμβάνονται από τη δεκαετία του '80, με το πρώτο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για να ακολουθήσει στη συνέχεια μεταξύ άλλων και το μεγάλο δάνειο που πάρθηκε τη δεκαετία του '90, ύψους 18 εκατομμυρίων, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δάνεια τα οποία αυτή τη στιγμή, όπως τονίστηκε, σχεδόν αποπληρώνονται σταδιακά όσον αφορά στο κεφάλαιο. Όμως παραμένουν τα τοκοχρεωλύσια, τα οποία πρέπει να αποδοθούν, με την υπηρεσία να βρίσκεται σε μια διαδικασία διακανονισμού των χρεών της.

Η ατζέντα

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου ξεκίνησε τη συνεδρίασή του στις 17:55 στη Λότζια (αίθουσα «Ελευθερίου Βενιζέλου»), με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αρχικά έγινε παρουσίαση-ενημέρωση για την ΔΕΥΑΗ. Ακολούθησε η συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υλικών και Καλής Εκτέλεσης Εργασιών - Υπηρεσιών, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ και το Π.Δ. 28/80. Και ο ορισμός μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση των επιτροπών: 1. Διενέργειας Δημοπρασιών αγοράς, πώλησης, μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων, 2. Εκτίμησης και καταλληλότητας ακινήτων και 3. Καταλληλότητας και επιλογής χώρων κατάλληλων για ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και χώρων μετά κτηρίων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.

Στη συνέχεια το Συμβούλιο απασχόλησε ο ορισμός επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής για εκπόνηση Σχεδίου Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ). Η συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Η έγκριση 1ης παράτασης μέχρι 31-03-2015 του άρθρου 48 του Ν. 3699/2008 για την ολοκλήρωση του έργου "Δίκτυα Διανομής Δεξαμενής Δ3 αρδευτικού έργου στη Δημοτική Ενότητα Τεμένους". Η έγκριση 2ης παράτασης μέχρι 31-03-2016 του άρθρου 48 του Ν. 3699/2008 για την ολοκλήρωση του έργου "Δίκτυα Διανομής Δεξαμενής Δ4 αρδευτικού έργου στη Δημοτική Ενότητα Τεμένους". Όπως επίσης η έγκριση 2ης παράτασης μέχρι 31-03-2016 του άρθρου 48 του Ν. 3699/2008 για την ολοκλήρωση του έργου "Αρδευτικό Έργο Αυγενικής (Β' Φάση)", καθώς και η έγκριση παράτασης για το έργο "Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αναλήψεως και δικτύου πεζοδρόμων". Η ακύρωση της 843/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας προμήθειας υπόγειων κάδων. Η ακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση των οδών Γιαννίκου, Βικέλα και Ρωμανού". Η απόφαση για παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων σε Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων και λοιπούς φορείς, κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Και τέλος η έγκριση διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινοτικής Φροντίδας της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλείου.

Ασυνεπείς και οι πολίτες προς την υπηρεσία

Εκείνο, ωστόσο, που αποτελεί μεγάλο "πονοκέφαλο" για την υπηρεσία, όπως ειπώθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, είναι το γεγονός ότι, με δεδομένη την κρίση, την οικονομική κατάσταση της χώρας και την οικονομική δυσπραγία των νοικοκυριών, δεν υπάρχει η δυνατότητα ούτε από πλευράς των πολιτών να πληρώσουν τους λογαριασμούς νερού που οφείλουν στην Επιχείρηση. Συνέπεια αυτού είναι τα τελευταία χρόνια να έχουν συσσωρευτεί πολλοί απλήρωτοι λογαριασμοί που, αν εξοφλούνταν κανονικά και στην ώρα τους, θα βοηθούσαν την υπηρεσία να φανεί και εκείνη συνεπής στις υποχρεώσεις της.

Η είσπραξη των οφειλομένων στην Επιχείρηση αποτελεί τώρα μεγάλο ζητούμενο για τη δημοτική Αρχή, όπως επίσης η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΥΑΗ, αλλά και ο περιορισμός των απωλειών του νερού.

Μαρία Αντωνογιαννάκη

Σχόλια