Κρήτη

Συνέδριο για τα Ριζίτικα το καλοκαίρι στον Πλατανιά

Συνέδριο με θέμα «Το Ριζίτικο τραγούδι» οργανώνουν στον Πλατανιά Χανίων το Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας και ο Δήμος Πλατανιά το τριήμερο 1, 2 και 3 Ιουλίου 2016 και καλούν τους ερευνητές, τους μελετητές, τους καταγραφείς και τους εκτελεστές του Ριζίτικου Τραγουδιού να λάβουν μέρος σ' αυτό.

Το συνέδριο θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με πτυχές του Ριζίτικου, όπως είναι οι συνθήκες δημιουργίας του, οι δημιουργοί του, οι καταγραφείς του, η μελωδία του (οι μουσικοί σκοποί), οι εκτελεστές του, οι αξίες και τα πρότυπα που αυτό προβάλλει, η διαχρονικότητά του, το μέλλον του.

Σημειώνεται ότι στους εισηγητές - συνέδρους, οι οποίοι θα βρίσκονται μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους θα παρασχεθεί φιλοξενία καθώς επίσης και ότι τα Πρακτικά του συνεδρίου θα τυπωθούν άμεσα.

Η δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο θα γίνει ηλεκτρονικά μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  kostasmoutzouris@hotmail.gr

Στη δήλωση θα υπάρχουν τα πλήρη στοιχεία του δηλούντος (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τηλέφωνο, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) και το θέμα της ανακοίνωσης.

Η περίληψη της ανακοίνωσης (η οποία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγεθος μίας σελίδας Α4) θα σταλεί, στην ίδια διεύθυνση, μέχρι την 31η Μαρτίου 2016.

Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου θα κρίνει, με βάση τις περιλήψεις, ποιες ανακοινώσεις θα γίνουν δεκτές στο συνέδριο.

Σχόλια