Κρήτη

Εκδήλωση με θέμα: «Έρευνα και Καινοτομία: Προοπτικές ανάπτυξης»

Ανοικτή εκδήλωση με θέμα: «Έρευνα και Καινοτομία: Προοπτικές ανάπτυξης» διοργανώνουν αυτήν την Τρίτη στις 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου, η O.M. ΑΕΙ - Ερευνητικών Κέντρων και η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου.

Ομιλιτές θα έιναι οι κ.κ. Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Μιχάλςη Παυλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας Πανεπστημίου Κρήτης και ο Γιώργος Χουρδάκης, Επιστημονικός Σύμβουλος για θέματα ΕΣΠΑ.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα συζητηθεί με ποια πολιτική μπορεί η έρευνα και καινοτομία να αποτελέσουν μοχλό της νέας οικονομίας, με ποιες στοχευμένες δράσεις μπορούν να συμβάλουν στην υποστήριξη των νέων επιστημόνων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πως η οικονομία έντασης γνώσης μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική αυτοτέλεια της χώρας και την τοπική οικονομία.

Σχόλια