Κρήτη

Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης διοργανώνει δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων στον πρώτο όροφο του, κτιρίου "Μελίνα Μερκούρη" για συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Επιχείρησης - Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος εντός οικισμού Ανατολής δήμου Ιεράπετρας.

Θέμα 2ο: Ορισμός Επιτροπής καθαίρεσης σημάτων στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Θέμα 3ο: Ορισμός θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Κόρακα.

Θέμα 4ο: Τοποθέτηση εμποδίων στο πεζόδρομο της οδού Λακέρδα.

Θέμα 5ο: Εκ περιτροπής πεζοδρόμηση της οδού Κόρακα.

Θέμα 6ο: Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας (Κ-16) κίνδυνος, λόγω συχνής κίνησης παιδιών (Σχολεία, γήπεδο κλπ) στην οδό Παπαναστασίου.

Θέμα 7ο: Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων (Ρ-40 και Ρ-2) στον οικισμό Γρα-Λυγιάς και στην Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας.

Θέμα 8ο: Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-40) στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Χωριού δήμου Ιεράπετρας.

Θέμα 9ο: Τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας (Ρ-40) στην Οδό Οπλ.Κοκκίνη και Μπαριτάκη, καθρέπτη στην περιοχή Περιστεράς και χώρος στάθμευσης Δ.Α. δήμου Ιεράπετρας.

Σχόλια