Κρήτη

Δήμος Πλατανιά και ΣΥΡΙΖΑ Χανίων για τη ΔΕΔΙΣΑ

Με αφορμή την προωθούμενη κατάργηση της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. και την υποχρεωτική παραχώρηση όλων των εγκαταστάσεων και των περιουσιακών στοιχείων αυτής στον περιφερειακό σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α., για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των τοπικών Φο.Δ.Σ.Α. στους Περιφερειακούς Φο.Δ.Σ.Α., το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά, με την υπ' αριθμ. 509/2015 απόφασή του, κατά την Τακτική Συνεδρίαση της 30ής Δεκεμβρίου 2015, με ομοφωνία των παρόντων μελών του αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και την κάθετη αντίθεσή του σε ενέργειες και τακτικές, οι οποίες υπονομεύουν την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του τομέα καθαριότητας, εναπόθεσης και ανακύκλωσης των Δήμων του νομού Χανίων.

Επίσης, στηρίζει το δημόσιο χαρακτήρα στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην περιφέρεια Κρήτης σύμφωνα με τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑΚ και ζητά την επιχειρησιακή αυτοτέλεια της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. Ο.Τ.Α. με την υφιστάμενη αυτοδιοίκητη μορφή της προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία μιας απολύτως άρτιας δομής στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων με την καλύτερη πρακτική σε επίπεδο χώρας, η οποία κατόπιν της απορρόφησης από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους 15.000.000,00€ την περίοδο 2007-2013 για τον εκσυγχρονισμό και βελτιστοποίηση του συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων έχει αποτελέσει πρότυπο στη διαχείριση των απορριμμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο και έχει συμβάλει τα μέγιστα στην διάδοση μεθόδων και τεχνογνωσίας στον τομέα της καθαριότητας σε φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η παραπάνω απαίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις σχετικές αποφάσεις και των λοιπών Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κρήτης.

Το παρόν ψήφισμα να δημοσιευτεί στον Τοπικό Τύπο και να αποσταλεί στον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τους βουλευτές του νομού Χανίων, τον περιφερειάρχη Κρήτης, τον γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων».

ΣΥΡΙΖΑ: «Σχετικά με το ζήτημα της αυτοτέλειας της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. (ξανά)»

Στο θέμα της ΔΕΔΙΣΑ επανέρχεται με νέα ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Χανίων: «Από τις εφημερίδες πληροφορηθήκαμε ότι το ΠΑΣΟΚ Χανίων καλεί "όλους τους εμπλεκόμενους και ειδικά τους βουλευτές και υπουργούς του νομού να βγουν ανοικτά, και δημόσια να δεσμευτούν και να στηρίξουν εμπράκτως" την αυτοτέλεια της ΔΕΔΙΣΑ.

Οπωσδήποτε προκαλεί θυμηδία να εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ τη σημερινή κυβέρνηση γιατί δε λύνει το πρόβλημα που αυτό δημιούργησε! Γιατί βέβαια όλοι γνωρίζουν ότι η συγχώνευση αυτή προκύπτει ως καλλικρατική υποχρέωση (άρθρο 16 Ν. 4071/2012).

Ωστόσο, κάθε απορία ως προς τη θέση και τις ενέργειες του ΣΥΡΙΖΑ θα λυνόταν με μια απλή ανάγνωση του τοπικού Τύπου. Γιατί σε πολύ πρόσφατη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Χανίων (29-12-2015) υπάρχει πλήρης αποσαφήνιση των θέσεών μας για τη διατήρηση της αυτοτέλειας της ΔΕΔΙΣΑ Χανίων καθώς και τις ενέργειές μας προς αυτή την κατεύθυνση».

Σχόλια