Κρήτη

Ημερίδα για τις επιπτώσεις της κλιματική αλλαγής στη γεωργία

Ημερίδα για την έναρξη του νέου ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE με αντικείμενο την "Προσαρμογή στις επιπτώσεις της Κλιματική Αλλαγής στη γεωργία των νησιών της Μεσογείου" - "ADAPT2CLIMA" - διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο "Capsis Astoria", στο Ηράκλειο.

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος στο Πρόγραμμα, μαζί με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Γενικός Συντονιστής), το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών της Κύπρου, το Ινστιτούτο Βιομετεωρολογίας του Ιταλικού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την Περιφέρεια της Σικελίας.

Σκοπός της ημερίδας είναι να παρουσιαστεί το πρόγραμμα στους φορείς του πρωτογενούς τομέα και του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι κύριος στόχος του είναι η ενίσχυση του γνωστικού υπόβαθρου ως προς την ευπάθεια της μεσογειακής γεωργίας και περιβάλλοντος στην κλιματική αλλαγή. Επιδιώκεται επίσης η σχετική επιστημονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω της ανάπτυξης ικανοτήτων και στρατηγικών και με γνώμονα τη διατήρηση των νησιωτικών οικοσυστημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η εκτίμηση των κλιματικών αλλαγών σε τοπικό επίπεδο, η προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων ζημιών στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, προτεινόμενες πρακτικές μεθοδολογίας στις γεωργικές καλλιέργειες, είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν στη διάρκεια της ημερίδας, προκειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι ενδιαφερόμενες ομάδες-στόχοι και δημόσιες Αρχές σε σχετικά θέματα.

Να σημειωθεί ότι το ADAPT2CLIMA υλοποιείται σε τρία από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου: την Κρήτη (Ελλάδα), τη Σικελία (Ιταλία) και την Κύπρο, όπου και παράλληλα, την ίδια χρονική περίοδο, πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες εναρκτήριες ενημερωτικές δράσεις.

Η ημερίδα απευθύνεται στα αιρετά και υπηρεσιακά στελέχη των φορέων λήψης αποφάσεων σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο, στους τοπικούς φορείς του πρωτογενούς τομέα, αλλά και στους ίδιους τους παραγωγούς, δεδομένου ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία τους αφορούν άμεσα.

Σχόλια