Κρήτη

Τελική εκδήλωση ενημέρωσης για το έργο ECOPLANTMED στο ΜΑΙΧ

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) διοργανώνει στις 17 Δεκεμβρίου 2015, και ώρες 10:00-13:30, την τελική εκδήλωση ενημέρωσης για το έργο ECOPLANTMED. Η εκδήλωση με τίτλο "Χρήση τοπικής χλωρίδας στην περιβαλλοντική αποκατάσταση & σε έργα πρασίνου", θα λάβει χώρα στην αίθουσα "Αριστοτέλης" του Συνεδριακού Κέντρου του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου (ΜΑΙΧ), στα Χανιά.

Στόχος του έργου ECOPLANTMED είναι η προώθηση της χρήσης ειδών της τοπικής χλωρίδας και τοπικού γενετικού υλικού στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και σε έργα πρασίνου, καθώς και η προώθηση της παραγωγής τους από τα φυτώρια (ιδιωτικά και δασικά).

Θα παρουσιαστούν οι εκδόσεις "Εγχειρίδιο για τον πολλαπλασιασμό επιλεγμένων ιθαγενών φυτών της Μεσογείου" και "Οδηγός καλών πρακτικών για την αποκατάσταση μεσογειακών οικοτόπων".

Επιπλέον, θα γίνουν σχετικές εισηγήσεις για το πολλαπλασιαστικό υλικό με προσκεκλημένους ομιλητές από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τη Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε φορείς, επιστήμονες και ερευνητές που ασχολούνται με τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυτογενετικών πόρων, το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα φυτικής παραγωγής, αρχιτέκτονες τοπίου και σχεδιαστές κήπων, υπεύθυνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αλλά και στον τουριστικό τομέα, τις τοπικές κοινωνίες και το ευρύ κοινό.

Το ECOPLANTMED: "Οικολογική χρήση ιθαγενών φυτών για περιβαλλοντική αποκατάσταση και αειφορική ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου" είναι ένα έργο συνεργασίας τραπεζών γενετικού υλικού, ερευνητικών ινστιτούτων και φορέων που ασχολούνται με τη διατήρηση και διαχείριση των ιθαγενών φυτών. Το έργο υλοποιείται υπό το συντονισμό του ΜΑΙΧ και 4 εταίρους σε Σαρδηνία, Ισπανία, Τυνησία και Λίβανο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του ECOPLANTMED είναι 1.050.364 € και συγχρηματοδοτείται κατά 945.328 € (90%) από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI CBC Mediterranean Sea Basin) 2007-2013. Είναι ένα από τα 95 έργα που χρηματοδοτούνται μέσω αυτού του Προγράμματος, μια πολυμερής πρωτοβουλία Διασυνοριακής Συνεργασίας η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ENPI), στο οποίο συμμετέχουν 14 χώρες (Κύπρος, Αίγυπτος, Γαλλία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Ιορδανία, Λίβανος, Μάλτα, Παλαιστινιακή Αρχή, Πορτογαλία, Ισπανία, Συρία - συμμετοχή που επί του παρόντος έχει ανασταλεί, Τυνησία). Το Πρόγραμμα, με Διαχειριστική Αρχή την Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία), έχει σαν στόχο να συμβάλει στην προώθηση της βιώσιμης και αρμονικής συνεργασίας στην περιοχή της μεσογειακής λεκάνης αξιοποιώντας πλήρως τις ενδογενείς δυνατότητες της περιοχής και αντιμετωπίζοντας τις κοινές προκλήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 200 εκατομμύρια ευρώ (www.enpicbcmed.eu).

Σχόλια