Κρήτη

Σε τακτική συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο δήμου Αμαρίου

Το δημοτικό συμβούλιο δήμου Αμαρίου θα πραγματοποιήσει τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 στο δημαρχείο.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1) Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) για το έργο: «Αγροτική οδοποιϊα δήμου Αμαρίου».

2) Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) για το έργο: «Κέντρα δημιουργίας και έκθεσης-προβολής-πληροφόρησης φυσικών και ιστορικών στοιχείων περιοχής δήμου Αμαρίου».

3) Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) για το έργο: «Έργα υποδομής-αντιπλημμυρικά έργα-αποκαταστάσεις ζημιών του οδικού δικτύου Περιφέρειας Κρήτης. (νέο):αποκατάσταση-βελτίωση βατότητας αγροτικών δρόμων δήμου Αμαρίου ».

4) Επιλογή προμηθευτή καυσίμων του δήμου έτους 2016 μετά από διαπραγμάτευση

5) Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 3.914,27 € για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/μίας και Β/μιας εκπαίδευσης το δήμου μας.

6) Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/μίας και Β/μιας εκπαίδευσης το δήμου μας ύψους 21.347,92 €.

7) Διατύπωση άποψης του Δ.Σ. για το σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE A.E. με κωδική ονομασία «Χ 1406119»

8) Ενημέρωση για τα κάτωθι θέματα:

α. ΕΣΠΑ νέα προγραμματική περίοδος-διαδικασίες.

β. Χωροταξικό.

γ. Ρυθμίσεις οφειλών με τη ΔΕΗ.

9) Έγκριση πρακτικού διοικητικού συμβουλίου της "ΑΜΑΡΙ Α.Ε".

10) Ψήφισμα κατά του νέου σχεδίου αναδιάρθρωσης των αστυνομικών δομών Κρήτης που αφορά τον δήμο Αμαρίου.

Σχόλια