Κρήτη

Ηημερομηνία διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων στην υγεία

Από τη διεύθυνση δημόσιας υγείας της περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται, ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας:

α) φυσικού νοσοκομείου-ακτινοφυσικού ιατρικής θα διενεργηθούν την Δεύτερα 14-12-2014 και ώρα 10:00 π.μ., στην ιατρική σχολή Αθηνών-εργαστήριο ιατρικής φυσικής-κτίριο Ανατομίας Μικράς Ασίας 75, Γουδή

β) φυσικού νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών θα διενεργηθούν την Τρίτη 15-12-2014 και ώρα 10:00 π.μ., στην ιατρική σχολή Αθηνών-εργαστήριο ιατρικής φυσικής-κτίριο Ανατομίας Μικράς Ασίας 75, Γουδή

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από Δεύτερα 16-11-2015 έως και Παρασκευή 04-12-2015

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά έχουν καθοριστεί με την αριθ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 13475/11-02-2014 εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας και θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας των περιφερειακών ενοτήτων.

Σχόλια