Κρήτη

Αποκατάσταση αγροτικού δρόμου Λατοµιών στην Κοινότητα Πεύκου

Ξεκινά το έργο Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας δρόμου Λατοµιών ασφαλτόστρωση και τεχνικά της τοπικής Κοινότητας Πεύκου με προϋπολογισμό 615.000,00 €, τη σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπέγραψε ο δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν οι αντιδήμαρχοι Γιώργος Ψυλλάκης και Νικήτας Γιαμαλάκης, καθώς και ο επιβλέπων μηχανικός Γιώργος Παπαμαστοράκης.

Η παρέμβαση που θα γίνει αφορά τη βελτίωση της υπάρχουσας αγροτικής οδοποιίας καθώς και την ασφαλτόστρωση της οδού σε μήκος 3.734,00 μέτρων με πλάτος κυκλοφορίας οδοστρώματος από 5,00 έως 7,00 μέτρα. Προβλέπεται επίσης να γίνουν οι απαραίτητες χωματουργικές εργασίες και η κατασκευή οκτώ τεχνικών για την απορροή των ομβρίων και προστασία από την διάβρωση του οδοστρώματος. Πραγματοποιείται επίσης η βελτίωση των πρανών έτσι ώστε να διαμορφωθεί ικανοποιητική τάφρος, ενώ οι κύριες χωματουργικές εργασίες αφορούν τη διαμόρφωση τάφρου και την εξασφάλιση ικανοποιητικού οδοστρώματος.

Ο δήμαρχος Βιάννου σε δήλωση του ανάφερε: Ξεκινάμε άλλο ένα σημαντικό έργο για το Δήµο, με το οποίο θα βελτιωθούν οι συγκοινωνιακές συνθήκες όλων των καλλιεργητών και των αγροτών και των κατοίκων της περιοχής. Στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχουν αρκετές καλλιέργειες πρώιμων κηπευτικών με αποτέλεσμα την αυξημένη διέλευση αγροτικών οχημάτων. Με την ολοκλήρωση του αποκαθίσταται λειτουργικά ο δρόμος που ειδικά τον χειμώνα είναι απροσπέλαστος και απαιτούνται τακτικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της βατότητας του. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε βασικές υποδομές που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας στον πρωτογενή τομέα που αποτελεί τον βασικό τομέα της οικονομίας του Δήμου.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013".

Σχόλια