Κρήτη

Την Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά συνεδριάζει   στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 23/11/2015, ημέρα Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19.00.

Ακολουθούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά :

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και  ετήσιου  προγράμματος Δράσης 2015

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος Δράσης 2015

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 3ο: Καταβολή αποζημιώσεων σε πλημμυροπαθείς του Δήμου Πλατανιά για τις ζημιές που υπέστησαν κατά τις 31/12/2014 & 1-2/01/2015 (Β΄ πληρωμή), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που προβλέπεται από το Ν.Δ 57/73 & την  2673 /2001 ΚΥΑ & ψήφιση πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Καταβολή αποζημιώσεων σε πλημμυροπαθείς του Δήμου Πλατανιά για τις ζημιές που υπέστησαν κατά τις 31/12/2014 & 1-2/01/2015 (Γ΄ πληρωμή), στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας που προβλέπεται από το Ν.Δ 57/73 & την  2673 /2001 ΚΥΑ & ψήφιση πίστωσης

Εισηγητής:  κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος «Ένδεια» και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Αίτημα συμπληρωματικής χρηματοδότησης από τις πιστώσεις του Προγράμματος  Κοινωνικής Προστασίας (ΕΝΔΕΙΑ)

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Πλατανιά  και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 9ο: Ορισμός μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου με τον αναπληρωματικό του για την ανασυγκρότηση  επιτροπής καταλληλότητας, και επιλογής χώρων και χώρων μετά κτιρίων για  την στέγαση των σχολικών μονάδων του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 10ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»  

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 11ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΒΡΥΣΩΝ»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 12ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΚ ΓΕΡΑΝΙΟΥ»  

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 13ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αποκαταστάσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Πλατανιά»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 14ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης ΤΚ Βρυσών»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 15ο: Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Τ.Κ. Γερανίου»

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 16ο: Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ''ΚΥΔΩΝΙ'' ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΑΝΟΥ"  

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 17ο:  Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΝΩΣΚΕΛΗΣ, ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΚΑΚΟΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ"

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 18ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΣΤΟ Τ.Δ. ΨΑΘΟΓΙΑΝΝΟΥ»

Θέμα 19ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας για το έργο "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ"

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 20ο: Έγκριση διενέργειας Προμηθειών

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 21ο: Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 22ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Δερμιτζάκη - Μαραγκουδάκη Φανή του Αιμιλίου, κάτοικο Τ.Κ. Σκινέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 23ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον  Δερμιτζάκη Γεώργιο του Ελευθερίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 24ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Δημητρογιαννάκη Ιωάννη του Στυλιανού, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 25ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Θωμαδάκη Ιωάννη του Ευστρατίου, κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 26ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Κατσουλάκη Εμμανουήλ του Δημητρίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 27ο: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Κιοσέ Αλεξάνδρα του Αντωνίου, κάτοικο Τ.Κ. Γερανίου (οικισμό Λουτρακίου) της Δ.Ε. Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 28ο: Aνανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον  Δερμιτζάκη Σταύρο του Ελευθερίου, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά  

Θέμα 29ο: Aνανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον  Δρακάκη Δράκο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 30ο: Aνανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον  Μιχαηλάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Βατολάκκου της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 31ο: Aνανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον  Μπαλωμενάκη Ευάγγελο του Ιωάννη, κάτοικο Τ.Κ. Κουφού της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 32ο: Aνανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον  Μυλωνάκη Στέφανο του Αποστόλου, κάτοικο Τ.Κ. Φουρνέ της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 33ο: Aνανέωση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Στυλιανουδάκη Χρήστο του Εμμανουήλ, κάτοικο Τ.Κ. Μεσκλών της Δ.Ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 34ο: Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Πλατανιά

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχο

Σχόλια