Κρήτη

Ένα στα τρία παιδιά στην Κρήτη εκτός παιδικών σταθμών

Μεγάλος αριθμός παιδιών προσχολικής ηλικίας έμεινε φέτος εκτός βρεφονηπιακών σταθμών ενώ στην Κρήτη το ποσοστό αποκλεισμού ξεπέρασε το 30%.Το θέμα έθεσε με γραπτή ερώτηση του στην Ευρωβουλή ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς.

Στο πλήρες κείμενο της Ερώτησης αναφέρεται:

«Η προσχολική εκπαίδευση συνεπικουρεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού δηλαδή στη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη. Οι εμπειρίες των παιδιών στην προσχολική ηλικία δεν επηρεάζουν μόνο την κατοπινή σχολική διαδρομή τους, αλλά ολόκληρη τη ζωή τους.

Στην Ελλάδα στην προσχολική αγωγή παρέχονται υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών με ή χωρίς αναπηρία από τους βρεφικούς, τους βρεφονηπιακούς, τους παιδικούς σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Όμως, για το σχολικό έτος 2015-2016, μόλις σε 81.000 βρέφη, νήπια και παιδιά παρέχονται οι παραπάνω υπηρεσίες ενώ,  μεγάλος είναι ο αριθμός  των παιδιών που  δεν εντάχθηκαν στο  συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς 25.800 παιδιά έμειναν εκτός παιδικών σταθμών μέσω ΕΣΠΑ.

Σε επίπεδο Κρήτης, 2.304 παιδιά, δηλαδή ένα στα τρία παιδιά, δεν θα τους παρασχεθούν οι υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας από τους σταθμούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ερωτάται:

Τί μέτρα θα λάβει προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση  όλων  των παιδιών  στην προσχολική εκπαίδευση στην Ελλάδα;»

Σχόλια