Κρήτη

Υπογράφεται η ανάθεση μελέτης του φράγματος Μπραμιανών

Υπογράφεται η σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του φράγματος των Μπραμιανών (συντήρηση φράγματος -αντιπλημμυρικά Γρα Λυγιάς-φράγμα Μύρτους), σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Μιχάλης Καρχιμάκης.

Όπως αναφέρει, μετά και την έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της κατακύρωσης της απόφασης για την ανάθεση στον ανάδοχο μελετητή της εκπόνησης της μελέτης συντήρησης φράγματος Μπραμιανών, αντιπλημμυρικών Γρα Λυγιάς και φράγματος Μύρτους, ύψους 3 εκατ. ευρώ, ζητήθηκε από την αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Υποδομών ο ανάδοχος να προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπει η σύμβαση.

Υπολογίζεται δε από τη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών και Υδραυλικών Έργων του υπουργείου Υποδομών ότι η σύμβαση μεταξύ υπουργείου και αναδόχου μελετητή θα υπογράφει μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τον κ. Καρχιμάκ.

Μετά την υπογραφή ο ανάδοχος μελετητής αναλαμβάνει και τυπικά την εκπόνηση της μελέτης.

Το κόστος κατασκευής του έργου που θα δημοπρατηθεί μετά την ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης υπολογίζεται σε 60 εκατ. ευρώ.

Σχόλια