Κρήτη

Αποκαλύψεις: Η κλοπή και τα "μυστικά" του Βενιζελείου

Τι σχέση μπορεί να έχει μία υπόθεση - προδήλως αστυνομικού ενδιαφέροντος - κλοπής υπολογιστών, δύο ισολογισμοί για το ίδιο αντικείμενο, αλλά με διαφορές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μεταξύ τους και σωρεία έλλειψης οικονομικών στοιχείων και διασταυρώσεών τους, που επί πραγματικού θα πιστοποιούσαν τα δεδομένα των ισολογισμών ενός δημόσιου νοσοκομείου;

Στην περίπτωση του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, όπως όλα δείχνουν, έχουν απόλυτη σχέση και μάλιστα ενδεχομένως η "μυστηριώδης κλοπή", που σημειώθηκε το σαββατοκύριακο 10-11 Οκτωβρίου, 8 μονάδων υπολογιστών από το Γραφείο Προμηθειών-Κίνησης του Νοσοκομείου να αποτελεί το σημείο- "κλειδί" του χάους και της αδιαφάνειας που επικρατεί στην οικονομική διαχείριση του νοσοκομείου, στο δημόσιο λογιστικό και τελικά στην πραγματική παθογένεια του συστήματος των οικονομικών στο χώρο της δημόσιας υγείας, από το όριο της κακοδιαχείρισης μέχρι και της σκόπιμης υπεξαίρεσης.

Το ερώτημα είναι αν όλα αυτά που περιήλθαν σε γνώση της διοίκησης του νοσοκομείου την κινητοποίησαν για να ελέγξει τι συμβαίνει ή αν απλά υπό το βάρος των επερχόμενων αλλαγών στις διοικήσεις των νοσοκομείων θέλησε να κυλήσει ο χρόνος για να απαλλαγεί από τα καθήκοντά της, ανάμεσά τους και αυτό της χρηστής διοίκησης. Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, αφού μιλάμε για στοιχεία που ήδη έχουν αναρτηθεί στη "Διαύγεια" και θα περίμενε εύλογα κανείς τα όσα εκεί περιγράφονται να προκαλέσουν άμεσες παρεμβάσεις σε τοπικό, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στο επίπεδο της δημόσιας υγείας. Για το πώς όμως οικονομικά δεδομένα ενός δημόσιου νοσοκομείου φτάνουν να συνδέονται ακόμη και με μία φαινομενικά αστυνομικού χαρακτήρα υπόθεση κλοπής υπολογιστών, το νήμα θα πρέπει να το πιάσουμε ανάποδα.

Δύο φορές

Με βάση τις αναρτήσεις στο "Διαύγεια" αποδεικνύεται το πρωτοφανές για ένα δημόσιο λογιστικό ενός τόσο μεγάλου νοσοκομείου, ότι αυτό έχει κάνει δύο φορές δημοσίευση του ισολογισμού του για το οικονομικό έτος 2014 (!). Την πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2015, προφανώς για να είναι εμπρόθεσμος, χωρίς όμως να συνοδεύεται από Έκθεση Ελέγχου(;), και η δεύτερη φορά στα μέσα Οκτωβρίου, λίγες μέρες μετά την περίφημη κλοπή υπολογιστών από το Γραφείο Προμηθειών-Κίνησης του Βενιζελείου, ο οποίος όμως συνοδεύεται από μία Έκθεση Ελέγχου που "βγάζει μάτι" στις παρατηρήσεις της και τις υπομνήσεις της, που οδηγούν μάλιστα τους ορκωτούς ελεγκτές να τον υπογράφουν με πάρα πολλές επιφυλάξεις ως προς την πιστότητά του.

Η "Νέα Κρήτη" παρουσιάζει και τους δύο δημοσιευμένους ισολογισμούς για τη χρήση του ίδιου οικονομικού έτους στο πρόγραμμα "Διαύγεια", όπου ακόμη και ο πιο αδαής αναγνώστης επί τέτοιων θεμάτων βλέπει τη διαφορά που είναι εξόφθαλμη και που όλως περιέργως μέχρι σήμερα διοίκηση και υπερκείμενες Αρχές στο χώρο της δημόσιας υγείας δε φαίνεται να τους απασχολεί.

Η "κλοπή" των υπολογιστών

Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι ακριβώς σε αυτήν την έκθεση ελέγχου της δεύτερης δημοσίευσης του ισολογισμού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου αναγράφεται με ευκρίνεια και η υπόθεση της κλοπής των υπολογιστών και μάλιστα σε μεταγενέστερο χρόνο, μερικές μέρες δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και πριν την υπογραφή του από τα αρμόδια όργανα του νοσοκομείου και τη διοίκησή του, για να δημοσιευτεί ο ισολογισμός, γεγονός που καθιστά ευθέως πλέον ζητούμενο την αποκάλυψη του τι συνέβη πραγματικά με την υπόθεση της κλοπής στις 10-11 Οκτωβρίου από το Γραφείο Προμηθειών-Κίνησης του νοσοκομείου 8 μονάδων υπολογιστών και 9 οθονών, υπόθεση που για την ώρα παραμένει αδιευκρίνιστη και πλέον αμφίβολη για το αν οι πρωταγωνιστές της κλοπής ήταν εξωγενείς ή ενδογενείς παράγοντες στο νοσοκομείο.

Στο δεύτερο ισολογισμό που δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση ελέγχου αναγράφεται χαρακτηριστικά για το θέμα στο κεφάλαιο με τίτλο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη" στο σημείο 8 των παρατηρήσεων επί λέξει: «Για το μεταγενέστερο γεγονός, πριν την υπογραφή της έκθεσης ελέγχου, κλοπής μονάδων Η/Υ από τα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, διατηρούμε επιφύλαξη για τυχόν αρχεία που χάθηκαν, καθώς επίσης και για τη σημαντικότητα των αρχείων αυτών και τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία του νοσοκομείου».

Οι πληροφορίες από το ρεπορτάζ, μάλιστα, όπως γράψαμε και τις ημέρες που διαπιστώθηκε η κλοπή, αναφέρουν ότι το περιεχόμενο των μονάδων υπολογιστών που εκλάπησαν μόνο τυχαίο και άσχετο που δεν ήταν με τον έλεγχο του ισολογισμού από τους ορκωτούς ελεγκτές, αφού περιείχαν έγγραφα διαγωνισμών, συμβάσεων προμηθειών και αγορών και τα οποία είναι αδύνατον να ανακτηθούν για να διασταυρωθούν, αφού το σύστημά τους δεν είχε back-up διασυνδεδεμένο με ένα άλλο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα διαχείρισης οικονομικών του νοσοκομείου (!).

Μάλιστα, στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, στη δεύτερη δημοσίευση του ισολογισμού του νοσοκομείου για το 2014, παρατηρούμε ότι αναγράφεται χαρακτηριστικά στο σημείο 1 της "Έμφασης Θεμάτων", προκειμένου τελικά οι ορκωτοί να διατυπώσουν "Γνώμη με Επιφύλαξη", το εξής αποκαλυπτικό: «Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου και μηχανογράφησης του Νοσοκομείου χρήζει ανάγκης προσαρμογών και βελτιώσεων τόσο στη διαχείριση των αποθεμάτων, ενσώματων ακινητοποιήσεων, όσο και στις διαδικασίες τιμολόγησης και είσπραξης των νοσηλίων».

Οι αποκαλύψεις στην έκθεση ελέγχου

Το γεγονός όμως παίρνει ευρύτερες διαστάσεις, αφού στην ίδια έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, που συνοδεύει το για δεύτερη φορά δημοσιευμένο ισολογισμό του Βενιζελείου, σε αντίθεση με την πρώτη φορά τον Ιούλιο, όπου δεν υπάρχει καμία έκθεση ελέγχου, στο κεφάλαιο "Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη" περιέχονται και άλλες απίστευτες διαπιστώσεις για το πώς γίνεται η διαχείριση του δημόσιου χρήματος σε ένα μεγάλο δημόσιο ίδρυμα υγείας. Είναι απορίας άξιο αν όλα αυτά μέρες τώρα έχουν συγκινήσει τη διοίκηση του νοσοκομείου, την Υ.ΠΕ. Κρήτης ή το υπουργείο Υγείας, ακόμη και με την κλοπή των υπολογιστών να ασχοληθούν σοβαρά, από τη στιγμή που είναι προφανές ότι σε αυτούς το περιεχόμενο είχε άμεση σχέση τελικά με τη διασταύρωση στοιχείων που αντιστοιχούν σε απογραφές επί πραγματικού στο νοσοκομείο, σε αντιπαραβολή με ό,τι δημοσιεύεται στον ισολογισμό του που είναι αναρτημένος στο "Διαύγεια".

Χωρίς επιβεβαίωση νοσήλια μέσω ΕΟΠΥΥ

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις παρατηρήσεις: « Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1. Ο λογαριασμός του Ενεργητικού Δ.Ι "Αποθέματα" ποσού ευρώ 2.630 χιλ. απεικονίζει το κόστος μενόντων των πρώτων βοηθητικών υλών και αναλωσίμων. Από τον έλεγχό μας επί των αποθεμάτων προέκυψε ότι απαιτείται βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών επί της παρακολούθησης, απογραφής και διακίνησης των αποθεμάτων, καθώς και της μηχανογραφικής λογιστικής διαχείρισης και υποστήριξης αυτών. Λαμβανομένων των ανωτέρω, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα της αξίας των αποθεμάτων ευρώ 2.630 χιλ. Δεδομένου ότι τα αποθέματα συμμετέχουν στο προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσης, δεν μπορούμε να διαπιστώσουμε εάν θα ήταν αναγκαίες προσαρμογές αναφορικά με το "κόστος αγαθών και υπηρεσιών", για την ελεγχόμενη χρήση στην κατάσταση αποτελεσμάτων».

Προσέξτε, ο έλεγχος δηλαδή καταλήγει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει το ορθό αποθεμάτων αξίας 2 εκατομμυρίων 630 χιλιάδων ευρώ, αν είναι τόσα, λιγότερα ή περισσότερα και πού είναι η τυχόν διαφορά, αν υπάρχει στα νούμερα του ισολογισμού και της απογραφής επί του πραγματικού (!).

Προσέξτε, ούτε καν τα παραστατικά και τιμολόγια για νοσήλια του ΕΟΠΥΥ ως απαιτήσεις του νοσοκομείου δεν μπόρεσε ο έλεγχος των ορκωτών να επιβεβαιώσει, για το ποσό των 52 εκατομμυρίων 438 χιλιάδων ευρώ, αφού αναφέρει ενδεικτικά:  «2. Για την επιβεβαίωση του υπολοίπου του κονδυλίου Δ.ΙΙ.1 "Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών" του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού ποσού € 52 εκατομμυρίων 438 χιλ. αποστείλαμε επιβεβαιωτικές επιστολές συνολικού ποσού € 51 εκατομμυρίων 406 χιλ. (ποσοστό 98,03% επί του συνόλου). Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της έκθεσης ελέγχου μας είχαμε λάβει επιβεβαιωτικές επιστολές για απαιτήσεις συνολικού ποσού € 2 χιλιάδων. Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτούν με λοιπές εναλλακτικές διαδικασίες απαιτήσεις συνολικού ποσού € 51 εκατομμυρίων 404 χιλ. και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη ως προς το ακριβές ύψος των απαιτήσεων αυτών».

Προχειρότητα και κακοδιαχείριση

Είναι προφανές πλέον και στον πιο αδαή στην ανάγνωση ενός ισολογισμού ότι τα όσα περιγράφονται εδώ αποτυπώνουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο τι συμβαίνει με τη διαχείριση εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο λογιστικό ενός μεγάλου νοσοκομείου της χώρας και ειδικά της Κρήτης και σίγουρα δε θα πρόκειται για το μοναδικό. Αλλά αυτή η προχειρότητα, η κακοδιαχείριση και η εικόνα απόλυτου ξεχαρβαλώματος, κόντρα στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλει η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων και σε αυτό το νοσοκομείο, το Βενιζέλειο, και σε όλη τη δημόσια υγεία, με αυταπάρνηση, για να κρατηθεί ζωντανό ένα επίπεδο ανεκτό ποιότητας για τους πολίτες σε συνθήκες δεινής οικονομικής κρίσης, αποδεικνύουν γιατί οι χρόνιες παθογένειες δε χτυπιούνται μέχρι σήμερα στη ρίζα τους, με τις "μαύρες τρύπες" στη δημόσια υγεία ακόμη και τώρα να "βασιλεύουν".

Ακόμη χειρότερα, που όλα συντείνουν στην υποχρέωση πλέον να διαλευκανθεί αν η κλοπή 8 μονάδων υπολογιστών από το Γραφείο Προμηθειών-Κίνησης του νοσοκομείου ήταν τελικά η "αδυναμία" διαρρηκτών στα νέα μοντέλα ή "αδυναμία" εσωτερική για να καλυφθεί τι άραγε; Mήπως η "αδυναμία" να διασταυρωθεί η έκθεση ελέγχου στις διαπιστώσεις της για προμήθειες, συμβάσεις κ.λπ., αφού η κλοπή σημειώθηκε με την ολοκλήρωση του ελέγχου των ορκωτών και τις παρατηρήσεις τους, λίγο πριν την υπογραφή της από τους αρμόδιους του νοσοκομείου και τη διοίκησή του, για να δημοσιευτεί ο ισολογισμός; Πολύ περισσότερο που τα στοιχεία εντός των συστημάτων υπολογιστών που εκλάπησαν θα επιβεβαίωναν ή θα αντέκρουαν τον έλεγχο των ορκωτών και πλέον χάθηκαν, χωρίς να υπάρχουν ως αντίγραφο σε κάποιο άλλο σύστημα του νοσοκομείου. Οι αρμόδιοι άραγε θα αναρωτηθούν τι συμβαίνει εδώ;

Γιώργος Σαχίνης

Σχόλια