Κρήτη

Νέα ερωτήματα για την ανάθεση περάτωσης του Πολιτιστικού

Με ανακοίνωσή της η διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ παίρνει θέση για την απόφαση της πλειοψηφίας να κατοκυρώσει το διαγωνισμό της β' φάσης του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου στο μοναδικό εμφανισθέντα ανάδοχο στη δημοπρασία και με έκπτωση 1,38%, που είναι ο ίδιος και με την ίδια έκπτωση που στο παρελθόν για το λόγο αυτό ο διαγωνισμός ακυρώθηκε! Η ανακοίνωση της ΔΕΠΤΗ έχει "πολύ μέλι, αλλά από τηγανίτα τίποτα", αφού στη ουσία της υπόθεσης αποφεύγει επιμελώς να απαντήσει.

Όπως αναφέρει η ΔΕΠΤΑΗ:

«Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών μας οδηγούν στο να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

Ο προηγούμενος διαγωνισμός της 11ης Ιουνίου 2014 κηρύχτηκε άγονος από την παρούσα διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ, στις 20/01/2015. Οι λόγοι της απόρριψης οφείλονταν μεταξύ άλλων στη μη τήρηση τεχνικών προδιαγραφών που ορίστηκαν με τα συμβατικά τεύχη, στις σημαντικές διαφοροποιήσεις της τεχνικής προσφοράς από τα όσα ζητούνταν και στις σημαντικότατες αποκλίσεις της προσφοράς που είχε κατατεθεί από τη διακήρυξη. Επομένως η κήρυξη ως αγόνου του διαγωνισμού έγινε από την παρούσα δημοτική Αρχή και ποτέ προηγουμένως.

Σε σχέση με την υλοποίηση κατασκευής του Πολιτιστικού Κέντρου όλα αυτά τα χρόνια: Με επίσημο αίτημά μας το Νοέμβριο του 2014 ζητήσαμε από τις αρμόδιες κρατικές Αρχές να γίνει συνολικός έλεγχος της υλοποίησής του. Ο έλεγχος διεξάγεται από μικτό κλιμάκιο επιθεωρητών δημοσίων έργων και ελεγκτών δημοσίας διοίκησης και είναι σε εξέλιξη από το Φεβρουάριο του 2015. Είμαστε σε αναμονή του πορίσματος αυτού και αναλόγως θα πράξουμε».

Η κριτική

«Προεκλογικά η κριτική μας εστιάστηκε στο θέμα της απένταξης του έργου ύψους 11.814.687,43 ευρώ από το πρόγραμμα Πολιτισμός του Γ' ΚΠΣ στις 12/2/2014 με αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Β/Φ145/660 (ΑΔΑ:ΒΙΡΝΓ - ΩΘΒ). Σημειώνουμε ότι το ζήτημα της απεντάξεως και των συνεπειών του επερχόμενου καταλογισμού έθεσε ο σημερινός δήμαρχος κ. Βασίλης Λαμπρινός το Μάρτιο του 2014 στην τότε δημοτική Αρχή και στην τότε διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ για να λάβει την απάντηση ότι κανένα ουσιαστικό πρόβλημα δεν υπάρχει και πως όλα είναι τυπικά. Η κριτική μας ήταν στην κωλυσιεργία και στις καθυστερήσεις και φυσικά στις ευθύνες της προηγούμενης δημοτικής Αρχής που οδήγησαν στην απένταξη, καθώς και στον κίνδυνο του καταλογισμού του ποσού των 11.814.687,43 ευρώ που θα υποχρεωνόταν η ΔΕΠΤΑΗ και κατ' επέκταση ο Δήμος Ηρακλείου να καταβάλει. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε και προχώρησε ο καταλογισμός στις 22/6/2015 (σχετ. αποφ. ΕΥΤΟΠ/Γ/Φ145/2404, ΑΔΑ: 7ΠΡΦ465ΦΘ3 - ΡΨΧ). Άμεσα κινηθήκαμε νομικά σε ένα πολύ δύσκολο πλαίσιο και καταφέραμε την προσωρινή αναστολή εκτέλεσης. Αυτό ούτε κάτι αυτονόητο ήταν, ούτε κάτι εύκολο. Έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά η υπόθεση αυτή μέχρι να τελεσιδικήσει (ελπίζουμε και προσπαθούμε θετικά για τη ΔΕΠΤΑΗ και το Δήμο)».

Η επαναδημοπράτηση

«Μετά την κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου προχωρήσαμε στην επαναδημοπράτηση του έργου στις 24/2/2015 με ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 16/6/2015. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι είχαν συνολικά περίπου 4 μήνες να καταθέσουν την αίτηση-προσφορά τους, ενώ ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται για τη δημοσίευση του διαγωνισμού (δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΦΕΚ, σε εφημερίδες πανελλαδικής εμβέλειας, σε τοπικές εφημερίδες, σε ιστότοπο Διαύγεια και στο Internet). Παρόλο που 13 εταιρείες, αρκετές εκ των οποίων με σημαντική εμπειρία σε παρόμοια έργα, παρέλαβαν τεύχη και πολλές από αυτές με εκπροσώπους τους ενημερώθηκαν επί τόπου για το έργο, τελικώς μόνο μια κατέθεσε προσφορά.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς ήταν σημαντικά οριακός, δεν είχε δηλαδή περιθώριο σημαντικής έκπτωσης. Και αυτός τελικά πιστεύουμε είναι ένας από τους λόγους που άλλες εταιρείες δε κατέθεσαν προσφορά (θεωρείτο δηλαδή ότι ο προϋπολογισμός έπρεπε να είναι σημαντικά πιο υψηλός). Πρέπει να τονίσουμε ότι πρόκειται για ένα πολύ σύνθετο τεχνικό έργο. Δεδομένου ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει ούτως ώστε να τελειώσει και να δοθεί προς χρήση συνολικά, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε. Παράλληλα υπάρχει σε εκκρεμότητα η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία έχει εξασφαλιστεί για το έργο και έχουμε υποχρέωση έως 30/6/2016 να έχουμε δείξει σοβαρά σημάδια υλοποίησής του.

Κλείνοντας πρέπει να τονίσουμε ότι ποτέ δεν είπαμε άλλα και κάναμε άλλα. Για το θέμα της απένταξης δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε όταν μας καθησύχαζαν. Για το θέμα του ελέγχου της υλοποίησης του έργου της α' φάσης είπαμε πως θα ελεγχθεί εξονυχιστικά και απευθυνθήκαμε σε επίσημο κρατικό φορέα για τη διενέργεια του ελέγχου, ενώ είμαστε σε αναμονή του πορίσματος. Για την υλοποίηση της β' φάσης δυστυχώς δε βρήκαμε καμία οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για να προχωρήσουμε σε προκήρυξη της κατασκευής έργου. Έπρεπε να προχωρήσουμε προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί και η χρηματοδότηση του να εξασφαλιστεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΤΑΗ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου το έργο να εκτελεστεί σύμφωνα με όλες τις οριζόμενες προδιαγραφές και να ολοκληρωθεί μέσα στους χρόνους που προβλέπεται ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των δημοτών.

Σκοπός είναι το Ηράκλειο σε ό,τι αφορά το Πολιτισμό και το Συνεδριακό Τουρισμό να παίξει ένα ευρύτερο ρόλο σε επίπεδο Κρήτης αλλά και συνολικά για τη χώρα και την ανατολική Μεσόγειο».

«Λαγός την φτέρη έσειε...»... Νέα ερωτηματικά για τη ΔΕΠΤΑΗ

Η σουπιά όταν θέλει να θολώσει τα νερά πετάει το "μελάνι" της, αλλά κάποια στιγμή το νερό και πάλι καθαρίζει.

Αγαπητοί κύριοι της ΔΕΠΤΑΗ, δυστυχώς για εσάς αφενός μεν η απάντηση σας επί της ουσίας της υπόθεσης είναι "από την πόλη έρχομαι και στην κορυφή κανέλλα", αφετέρου δε περιέχει πλήθος ανακριβειών, που δυστυχώς εντείνουν ακόμη περισσότερο τα ερωτηματικά για τους πραγματικούς λόγους που σας ώθησαν να πράξετε όντι πράξατε την περασμένη Δευτέρα κατά πλειοψηφία. Θα αρκούσε και μόνο η δημοσιοποίηση των χθεσινών θέσεων του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το θέμα, που δυστυχώς σας εκθέτει ανεπανόρθωτα, ωστόσο, επειδή αντιλαμβανόμαστε πως επιπλέον αρχίζετε να λειτουργείτε και με μία λογική "όσα δε φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια", ενώ αν δεν κάνουμε λάθος το προεκλογικό σας μότο ήταν το "καθαρές κουβέντες", έχουμε και λέμε:

1) Καμία απάντηση ως προς τους λόγους που σας ώθησαν να επιλέξετε την κατοκύρωση στο μοναδικό εμφανισθέντα και πάλι όπως και στο παρελθόν (αλλά τότε για αυτό το λόγο ακυρώθηκε) στο διαγωνισμό ανάδοχο με έκπτωση μόλις 1,38% ή για την ακρίβεια μόλις κατά 100 χιλιάδες ευρώ λιγότερα από τα προϋπολογισθέντα 7.200.000 ευρώ - γιατί η αλήθεια είναι ότι η προσφορά δεν ποσοστικοποιήθηκε ως προς την έκπτωσή της για να μην προκαλέσει το μόλις 1,38% και το κάνε μόνοι σας, αν δεν κάνουμε λάθος, με μολύβι και χαρτί και όχι αναγραφόμενο στην προσφορά.

Αντίθετα, στις διευκρινίσεις εμπλέκετε άσχετα θέματα, «απένταξη του έργου συνολικά, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πρακτικά κ.λπ.», αποφεύγοντας να απαντήσετε στην ουσία του θέματος, το ότι κάνατε ό,τι δηλώνατε πως δε θα κάνετε ποτέ αλλά και ό,τι μεμφόσασταν με σκαιές εκφράσεις την πρώην δημοτική Αρχή ότι ήταν έτοιμη να κάνει (κάτι που όμως δεν έκανε, αλλά το ακύρωσε).

2) Στις διευκρινίσεις σας, ούτε μία αράδα δε βρήκε ο νυν πρόεδρος της ΔΕΠΤΑΗ Γιάννης Ξυλούρης να πει για τις κατηγορηματικές δηλώσεις του μέχρι τη Δευτέρα (οπότε και έπραξε το ακριβώς αντίθετο από αυτές), ότι «σε καμία περίπτωση επί των ημερών μου το έργο δε θα κατακυρωθεί στο μοναδικό εμφανισθέντα ανάδοχο», κάτι που ήδη σας επισήμανε δηκτικά η παράταξη του Ηλία Λυγερού.

3) Είναι ανακριβές ότι η παρούσα διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ κήρυξε τον προηγούμενο διαγωνισμό της 11ης Ιουνίου 2014 (επί Κουράκη) άγονο στις 20/01/2015 και ξέρετε ότι λέτε τη "μισή αλήθεια". Το ακριβές είναι ότι στις 20/01/2015 κηρύξατε και τυπικά άγονο το διαγωνισμό γιατί δεν μπορούσατε και να θέλατε να κάνετε αλλιώς, αφού ήδη:

α) Στις 18-06-2014 η τότε Επιτροπή Διαγωνισμού του Έργου είχε απορρίψει με σχετικό πρακτικό τη μοναδική και τότε προσφορά της εταιρείας "Κάστωρ".

β) Ακολούθως στις 29/08/2014 η τότε διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ συμφώνησε με το πρακτικό της τότε Επιτροπής Διαγωνισμού, οπότε το θέμα έκλεισε επί της ουσίας τότε και όχι επί των ημερών σας.

Από την 01-09-2014 είχε αναλάβει νέα δημοτική Αρχή, ως γνωστόν, οπότε και χρειάστηκε να περάσουν άλλοι 3 μήνες για να επικυρώσετε και τυπικά ως νέα διοίκηση της ΔΕΠΤΑΗ τις αποφάσεις των προηγούμενων. Μπορούσατε μήπως να κάνετε διαφορετικά και δε θα ήταν "σκάνδαλο";

4) Τα περί απένταξης συνολικά του έργου, ομοίως, δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί τα αναφέρετε εδώ, αφού το θέμα μας είναι άλλο. Ωστόσο, αν δεν κάνουμε λάθος, ο καταλογισμός έγινε επί των ημερών σας, στις 22-06-2015, και αυτό είναι ακόμη χειρότερο, αφού, όπως λέτε, ήδη από το Μάρτιο του 2014 ο νυν δήμαρχος προειδοποιούσε τον τότε δήμαρχο για τον κίνδυνο αυτό. Άρα, αφού το υπολογίζατε, έναν χρόνο μετά και μέχρι τον Ιούνιο του 2015, τι κάνατε ακριβώς για την αποτροπή του κινδύνου; Να σας θυμίσουμε ότι εδώ και ενάμιση χρόνο εσείς είστε η δημοτική Αρχή της πόλης.

Ακόμη χειρότερα, στο θέμα της απένταξης που μέμφεστε τους προηγούμενους, το μόνο που κάνατε ήταν ως νέο Δ.Σ. της ΔΕΠΤΑΗ να συμφωνήσετε με απόφασή σας με όλες τις ενέργειες του προηγούμενου Δ.Σ. στην υπόθεση της απένταξης (!).

Άρα σήμερα τι ακριβώς κατακρίνετε; Ότι συμφωνήσατε σε όλα στο θέμα "απένταξη" με τους προηγούμενους;

5) Ομοίως θα πρέπει να μας πείτε τι ισχύει τελικά, η απόφαση της Δευτέρας με τις δικαιολογίες που ψελλίζετε σήμερα ή τα όσα έλεγε ο Βασίλης Λαμπρινός στον πρώτο απολογισμό της θητείας του, για το πρώτο εξάμηνο της νέας δημοτικής Αρχής την Πέμπτη 19 Μαρτίου του 2015 επί λέξη: «Η ΔΕΠΤΑΗ έκρινε άγονο τον διαγωνισμό που αφορούσε στην ολοκλήρωση της Β' φάσης του, επειδή υπήρχε μία και μόνη προσφορά και ετοιμάζει νέο για τη δημοπράτηση του έργου».

Αν για αυτό το λόγο και ορθώς κρίθηκε άγονος τότε, πώς σήμερα αδειάζετε τον ίδιο το δήμαρχο και για τον ίδιο λόγο το κατοκυρώνετε στη μία και μόνη προσφορά; Τότε ή τώρα ο λόγος είναι πραγματικός;

6) Αποφεύγετε να μας πείτε και τώρα: Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από δύο τουλάχιστον ακόμη εταιρείες που ζήτησαν παράταση του διαγωνισμού και την απορρίψατε; Αφού είναι τόσο μεγάλο και δύσκολο έργο, γιατί το περιθώριο να μην είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο για τις προσφορές κατά ένα ή και δύο μήνες παραπάνω, με στόχο καλύτερη προσφορά και περισσότερες εταιρείες στο διαγωνισμό προς όφελος του κόστους του έργου;

7) Είχατε ή όχι δικαίωμα να ακυρώσετε το διαγωνισμό και να προχωρήσετε σε τρίτη επαναδημοπράτηση του έργου και γιατί δεν το κάνατε στην προοπτική να εμφανιστούν και άλλοι ανάδοχοι; Στην τελική αν δεν εμφανίζονταν ούτε την τρίτη φορά, θα είχατε κάθε λόγο να το κατοκυρώσετε στο μοναδικό τότε εμφανισθέντα στο διαγωνισμό.

8) Δυστυχώς όμως στη σημερινή ανακοίνωσή σας κάνατε κάτι πολύ χειρότερο "καίγοντας" μία τέτοια προοπτική και δημιουργώντας ανησυχία στους πολίτες, αφού εμφανίζεστε να παίζετε το παιχνίδι του "εθνικού εργολάβου" απροκάλυπτα, λέτε στην ανακοίνωσή σας:

«Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς ήταν σημαντικά οριακός, δεν είχε δηλαδή περιθώριο σημαντικής έκπτωσης...».

Δηλαδή προαποφασίσατε πώς θα κινούνταν η αγορά και τυχόν οι άλλοι εργολάβοι αν κάνατε και τρίτο διαγωνισμό, ουσιαστικά δηλαδή τους λέτε ότι δε θα έπρεπε να καταθέσουν καμία μεγαλύτερη έκπτωση; Αν εξυπηρετείτε τα συμφέροντα των δημοτών, τι ακριβώς κάνετε; Τον "τροχονόμο-συνήγορο " του εργολαβικού κέρδους και της αγοράς;

9) Τέλος, εμείς σας αναφέραμε ότι η προηγούμενη Επιτροπή Διαγωνισμού επί Κουράκη στις 18-06-2014 απέρριψε την προσφορά του μοναδικού και ίδιου και τότε αναδόχου με σχετικό πρακτικό. Θα μας δώσετε το αντίστοιχο πρακτικό της νυν Επιτροπής Διαγωνισμού να δούμε τι θέση πήραν για το ίδιο θέμα τώρα ο εκπρόσωπος του Δήμου στην Επιτροπή, των εργοληπτών και λοιπών φορέων που μετείχαν σε αυτήν;

10) Και ένα ερώτημα προς όλες τις παρατάξεις μαζί και της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Επειδή πρόκειται για ένα από τα κορυφαία πράγματι έργα στο Δήμο, το θέμα θα μείνει έτσι απλά στην απόφαση της ΔΕΠΤΑΗ ή μήπως όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να το δει ξανά με στόχο το μέγιστο οικονομικό όφελος για τους δημότες του, όταν για κάθε 1% μονάδα επιπλέον έκπτωσης, μιλάμε για όφελος 72 χιλιάδες ευρώ με βάση τη σημερινή κατοκύρωση του έργου, δηλαδή θεωρητικά αν ήταν 10% θα μιλάγαμε για όφελος 720 χιλιάδες ευρώ;

Γιώργος Σαχίνης

Σχόλια