Κρήτη

Βουλευτές ΚΚΕ για το κλείσιμο του Κέντρου Αποκατάστασης"

Για αποσπασματική λειτουργία του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Ρέθυμνου, το οποίο δεν μπορεί να αναπτύξει τις δυνατότητες που έχει με βάση τις υποδομές του λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού, κάνουν λόγο οι βουλευτές Μανώλης Συντυχάκης (Ηρακλείου), Γιώργος Λαμπρούλης (Λαρίσης) και Σταύρος Τάσσος (Λέσβου) σε ερώτησή τους προς τον αρμόδιο υπουργό.

Όπως αναφέρουν, οι υποδομές και οι χώροι του Κέντρου, το οποίο βοηθάει και εκπαιδεύει τους ασθενείς - άτομα με ή χωρίς αναπηρία - στην κοινωνική τους ένταξη, στην αυτόνομη διαβίωση, ενώ προσφέρει εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και πολλές άλλες φροντίδες αποκατάστασης, έχουν παραχωρηθεί σε φορείς και συλλόγους οι οποίοι επιβαρύνονται οι ίδιοι το κόστος αμοιβής των εργαζομένων που απασχολούν.

Οι βουλευτές ερωτούν τον αρμόδιο υπουργό τι μέτρα θα πάρει προκειμένου να εξασφαλίσει για το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ τη χρηματοδότηση και την άμεση πρόσληψη του μόνιμου ιατρικού, παραϊατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού, και λοιπού προσωπικού για την απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου.

Αναλυτικά στην ερώτησή τους οι βουλευτές του ΚΚΕ αναφέρουν τα εξής:

«Η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση των μονάδων υγείας, ως αποτέλεσμα όλων των μέχρι σήμερα κυβερνητικών πολιτικών, στρέφονται εναντίων των σύγχρονων αναγκών των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων και η περίπτωση του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης Ρεθύμνου το επιβεβαιώνει με τραγικό αλλά πολύ σαφή τρόπο.

Σκοπός του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό ευθύνης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ και συγκεκριμένα σε άτομα με σωματική αναπηρία οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα.

Επίσης, η πρώιμη διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία αποκατάστασης, η ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους, η προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των Ατόμων με Αναπηρίες, η λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης τους, ιδίως:

α. Η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας νοσηλείας, διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών, νέων τεχνολογιών, έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και Κοινωνικής Αποκατάστασης.

β. Η εξυπηρέτηση ασθενών με οργανικό και λειτουργικό έλλειμμα μετά από πάθηση συγγενή ή επίκτητο ή τραυματισμό του νευρικού, μυοσκελετικού, καρδιοαναπνευστικού, ουρογεννητικού συστήματος ή πολυσυστηματική βλάβη και εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών από την πρώιμη και υποξεία φάση μέχρι την αποθεραπεία και την κοινωνική επανένταξη.

γ. Η παροχή όλων των απαραίτητων ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών στον πάσχοντα πολίτη που χρήζει αποκατάστασης ώστε να κατευθύνει τη διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει τις λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με τη βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει τη λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντος του.δ. Η προώθηση των ενεργειών για την εκπαίδευση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού και ενέργειες για την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και καινοτόμων πρωτοποριακών εφαρμογών. Η ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού της περιοχής για θέματα πρόληψης αναπνευστικών, μυοσκελετικών και νευρολογικών διαταραχών (ΦΕΚ Β Αρ. Φύλλου 3514/31-12-12 Αριθμ. Υ4α/οικ.122799 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου).

Το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. είναι μοναδικό σε επίπεδο Κρήτης με σύγχρονο φυσικοθεραπευτικό εξοπλισμό και δυναμικότητας πολλών ασθενών. Εξυπηρετεί άτομα με ή χωρίς αναπηρία, βοηθάει και εκπαιδεύει τους ασθενείς στην κοινωνική τους ένταξη, στην αυτόνομη διαβίωση, προσφέρει εργοθεραπείες, λογοθεραπείες και πολλές άλλες φροντίδες αποκατάστασης.

Υπάρχει επίσης και δυνατότητα εσωτερικής νοσηλείας με 12 κλίνες ασθενών με τους αντίστοιχους θαλάμους και τον αναγκαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό, που όμως έχει παραχωρηθεί για άλλη χρήση, για τις ανάγκες του ξενώνα βραχείας παραμονής ψυχιατρικών ασθενών στο Ρέθυμνο.

Η χρόνια έλλειψη του αναγκαίου ιατρικού (φυσιάτρου κ.λπ.), παραϊατρικού (φυσικο-θεραπευτών, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών και άλλων), νοσηλευτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού πάντα δυσκόλευε τους εργαζόμενους αλλά και τους ασθενείς με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί και ποτέ να μην αναπτύξει τις δυνατότητες που έχει με βάση τις υποδομές του. Τον τελευταίο χρόνο το Κέντρο λειτουργούσε με μοναδικό προσωπικό μία φυσικοθεραπεύτρια (!!!!) που στις 21Μαρτίου, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, πήρε αναρρωτική άδεια λόγω του σοβαρού αυτού προβλήματος υγείας, με αποτέλεσμα η λειτουργία του Κέντρου να σταματήσει ολοκληρωτικά και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως για την επαναλειτουργία του, αντίθετα προωθείται η αποσπασματική λειτουργία του με παραχώρηση των υποδομών του και των χώρων του σε φορείς και συλλόγους οι οποίοι επιβαρύνονται οι ίδιοι το κόστος αμοιβής των εργαζομένων που απασχολούν. Π.χ. ο Σύλλογος Ατόμων με Αυτισμό και ο Σύλλογος "Αγάπη" για τη στέγαση του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας που πρόκειται να στεγάσει.

Ερωτάται ο κ. υπουργός τι μέτρα θα πάρει προκειμένου να εξασφαλίσει για το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. τη χρηματοδότηση και την άμεση πρόσληψη του μόνιμου ιατρικού (φυσίατρος κ.λπ.), παραϊατρικού (φυσιοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, κοινωνικών λειτουργών και άλλων), νοσηλευτικού, διοικητικού, και λοιπού προσωπικού με πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σχέση εργασίας, καλύπτοντας τις πραγματικές δυνατότητες του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Ρεθύμνου, και την απρόσκοπτη λειτουργία του», καταλήγουν στην ερώτησή τους οι βουλευτές Μανώλης Συντυχάκης, Γιώργος Λαμπρούλης και Σταύρος Τάσσος.

Σχόλια