Κρήτη

Γενικός γραμματέας στο Δήμο Πλατανιά ο Γαβριήλ Κουρής

Καθήκοντα γενικού γραμματέα στο Δήμο Πλατανιά αναλαμβάνει ο κ. Γαβριήλ Κουρής, ένας έμπειρος κοινωνικός-πολιτικός επιστήμονας και με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης των ΟΤΑ, όπως γνωστοποιεί η δημαρχιακή Αρχή.

Όπως αναλυτικότερα αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος, «καθήκοντα γενικού γραμματέα στο Δήμο Πλατανιά αναλαμβάνει - σύμφωνα με την υπ. αρ. 582/2015 απόφαση του δημάρχου Πλατανιά κ. Ι. Μαλανδράκη, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1049/16-10-2015, τχ. Γ' - ο κ. Γαβριήλ Κουρής, κοινωνικός - πολιτικός επιστήμων (B.A., M.P.Adm.) με επιστημονική εξειδίκευση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μεταρρυθμιστικών πολιτικών στο δημόσιο τομέα και στην ανάλυση και αξιολόγηση κρατικών πολιτικών και με αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιογραφικό και τις αρμοδιότητες του γενικού γραμματέα του Δήμου Πλατανιά κ. Γ. Κουρή είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Δήμου Πλατανιά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.platanias.gr/municipality/generalsecretary/gengramcv.html

Σχόλια