Κρήτη

Το "Ελεύθερο Βήμα Οικονομολόγων" από ΟΕΕ/ΤΑΚ

Μια νέα πρωτοβουλία ΟΕΕ/ΤΑΚ αποτελεί «Το «Ελεύθερο Βήμα Οικονομολόγων» που έχει με σκοπό την η ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα οικονομικά, καθώς επίσης και θεμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματική οικονομική και τις επιστήμες της διοίκησης

Αναλυτικότερα: «Το «Ελεύθερο Βήμα Οικονομολόγων» αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Σκοπός του είναι η ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα οικονομικά, καθώς επίσης και θεμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματική οικονομική και τις επιστήμες της διοίκησης.

Οι επίκαιρες παρουσιάσεις, το διαδραστικό εργαστήριο και οι ζωντανές συζητήσεις φιλοδοξούν να φέρουν πιο κοντά μέλη του ΟΕΕ, επιχειρήσεις, φορείς, αλλά και το σύνολο των ενεργών πολιτών που αναζητούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα αιχμής.

Το Ελεύθερο Βήμα Οικονομολόγων μέσω της διαδραστικότητας και ταυτόχρονα της ελεύθερης επικοινωνίας ευαισθητοποιεί τα μέλη μας, με την οικονομική και επιχειρηματική σκέψη, δίνει το ερέθισμα για περαιτέρω ενασχόληση και δράση με τις νέες τάσεις της έρευνας και της αγοράς.

Βήμα για όλους τους Οικονομολόγους.

Το «Ελεύθερο Βήμα Οικονομολόγων» θα πραγματοποιείται την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, με δύο παρουσιάσεις κάθε φορά.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των τριών πρώτων εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Τετάρτη 04.11.201519:00 - 20:00, εισηγητής Τσικνάκης Μιχάλης, θέμα, «Digital Business»

Τετάρτη 04.11.2015, 20:15 - 21:15, εισηγητής Φιλιππάκης Νίκος θέμα «Διεθνείς Κεφαλαιακές Ροές & Χρηματοοικονομική Κρίση»

Τετάρτη 02.12.2015, 19:00 - 20:00, Εισηγητής  Νοικοκυράκης Μάνος, θέμα «Ψηφιοποίηση Υπηρεσιών Δημοσίου»

Τετάρτη 02.12.2015 20:15 - 21:15, Παζόπουλος Βασίλης, θέμα «Επενδύσεις σε Αναπτυγμένες Αγορές»

Τετάρτη 13.01.2016 19:00 - 20:00, εισηγητής, Παγκάλου Εύα., θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Τετάρτη 13.01.2016, 20:15 - 21:15, εισηγητής Αστρουλάκης Νίκος, θέμα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα».

Σχόλια