Κρήτη

Πρόσκληση Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Κύδων Απασχόληση", προσκαλεί τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Πλατανιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 3 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Δήμου Πλατανιά (Γεράνι Χανίων) να συμμετάσχουν στην Απολογιστική Εκδήλωση για την Ολοκλήρωση της Πράξης "Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (Τοπ.Σ.Α.) - Κύδων Δρόμοι Απασχόλησης".

Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της πράξης και αποτελεί το επιστέγασμα της προσπάθειας για σύζευξη των τοπικών επιχειρήσεων και των ωφελούμενων - ανέργων του προγράμματος.

Σκοπός του Δήμου Πλατανιά είναι μέσα στα πλαίσια αυτής της εκδήλωσης να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της Πράξης και να αποτελέσει "γέφυρα" για επερχόμενα μελλοντικά επιδοτούμενα προγράμματα.

Η υλοποίηση της ημερίδας χρηματοδοτείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Κύδων Απασχόληση" και στα πλαίσια των Πράξεων της δράσης 7: "Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας" της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" 2007-2013.

Σχόλια