Κρήτη

Μεγάλη συμμετοχή μετόχων στη Γ.Σ. της Παγκρήτιας Τράπεζας

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή των μετόχων πραγματοποιήθηκε σήμερα η 21η ετήσια τακτική συνέλευση της Παγκρήτιας Τράπεζας. Παρά την πρωτοφανή και μακρόχρονη κρίση, η τράπεζα κατάφερε να παραμείνει υγιής. Για τη χρήση του 2014 σημείωσε αύξηση στα κέρδη προ προβλέψεων, που έφτασε το 14,29%.

Το τελικό αποτέλεσμα για τη χρήση μετά την αφαίρεση των αυξημένων προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο ύψους 46,2 εκατ. ευρώ, και των αποσβέσεων παγίων διαμορφώθηκε σε κέρδη 183 χιλιάδων ευρώ.

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και την αναγκαιότητα διατήρησης του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, η Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος τη χρονιά αυτή, ενώ ενέκρινε τον προγραμματισμό αύξησης Κεφαλαίου με ελκυστικούς όρους για τους συνεταίρους.

Ο κ. Λεμπιδάκης επισήμανε ότι η Παγκρήτια εξακολουθεί  να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία του τόπου, λειτουργώντας ανταγωνιστικά, βασιζόμενη ιδίως στον τουριστικό και τον πρωτογενή τομέα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Παγκρήτιας και πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών, κ. Νίκος Μυρτάκης, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός στις προβλέψεις του για το χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των τραπεζών καθώς οι πρώτες αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το βράδυ της Κυριακής. Παράλληλα επισήμανε ότι η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου θα επιτρέψει την περαιτέρω θωράκιση της τράπεζας, την αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε βιώσιμες επιχειρήσεις, την ευκολότερη άντληση κεφαλαίων χαμηλού κόστους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την επίτευξη της κερδοφορίας με στόχο την απόδοση και πάλι ικανοποιητικού μερίσματος στους συνεταίρους της τράπεζας.

Έλλη Κοκάλη

Σχόλια