Κρήτη

Αξιοποίηση αρδευτικού νερού στο Δήμο Βιάννου

Ξεκινά η κατασκευή του έργου "Βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Χόνδρου και αξιοποίηση αρδευτικού νερού στον  Δήμο Βιάννου προϋπολογισμού 116.000,00€", τη σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν οι  Αντιδήμαρχοι Νικήτας Γιαμαλάκης και Γιώργος Ψυλλάκης, και η επιβλέπουσα μηχανικός Νίκη Μπουζουνιεράκη.

Με το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιείται ορθή αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης στη θέση "Μέλιο" στο Δ.Δ. Χόνδρου (συντ. κατά ΕΓΣΑ 87' Χ=626028, Υ=3876347), καθώς και η κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού µμεταφοράς του νερού από την γεώτρηση στη θέση "Μέλιο" έως την υφιστάμενη δεξαμενή άρδευσης, περίπου 900 µ ανατολικά της γεώτρησης.

Ο δήμαρχος Βιάννου σε δήλωσή του ανάφερε: «Προχωρούμε στην αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης στην Θέση Μέλιο της Τ.Κ. Χόνδρου, με την χρήση της οποίας θα ενισχύσουμε το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο της περιοχής με 18 κυβικά νερό ανά ώρα. Πρόκειται για μια ακόμη σημαντική παρέμβαση στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να υποστηρίξει με ουσιαστικές παρεμβάσεις τον πρωτογενή τομέα. Το έργο "Βελτίωση υφιστάμενης αρδευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Χόνδρου και αξιοποίηση αρδευτικού νερού στον Δήμο Βιάννου  προϋπολογισμού 116.000,00 €" χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος (Αλέξανδρος Μπαλτατζής) 2007-2013 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Σχόλια