Κρήτη

Δ. Πλατανιά: Πρόσκληση για την εκπροσώπηση μεταναστών

Δημόσια πρόκληση απευθύνει ο Δήμος Πλατανιά στη κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν στο Δήμο, όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι, έως την Παρασκευή 22 Μαΐου, προκειμένου να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την ανάδειξη δύο μελών, εκπροσώπων της κοινότητας των μεταναστών, στο Σ.Ε.Μ.,  από τους αλλοδαπούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή την εκλογή. Ο δήμος απευθύνει την πρόσκληση στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.), σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του (ΣΕΜ) του Δήμου Πλατανιά (σύμφωνα με την υπ αριθμ.440/2011 απόφαση του Δ.Σ.),

Ο Δήμος Πλατανιά θα εκτυπώσει ενιαίο ψηφοδέλτιο με τα ονόματα όλων των υποψηφίων σε ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Η εκλογή θα πραγματοποιηθεί την 07/06/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00π.μ. στο δημοτικό κατάστημα Γερανίου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας), κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο δήμο. Σε περίπτωση μη υποβολής υποψηφιοτήτων, οι εκπρόσωποι της κοινότητας των μεταναστών επιλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση ορισμού των μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απουσία δημάρχου

Επίσης από το δήμο γίνεται γνωστό ότι λόγω συμμετοχής του δημάρχου Πλατανιά στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα "Η αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες μπροστά", ο δήμαρχος κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, θα απουσιάζει από τον Δήμο, από την Πέμπτη 7 έως και την Κυριακή 9 Μαΐου.

Το δήμαρχο θα αντικαθιστά ο αντιδήμαρχος  Εμμανουήλ Σολιδάκης.

Σχόλια