Κρήτη

Λασίθι: Συγκροτήθηκε το προσωρινό προεδρείο του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ

Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ στο Λασίθι, το οποίο συστάθηκε με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΑΔΕΔΥ στις 11/12/14 (αρ. πρωτοκόλλου 433), μετά από συνεδρίασή του όρισε προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία η οποία αποτελείται από 9 άτομα, προέδρους σωματείων εργαζομένων του δημόσιου τομέα.

Η προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία συνεδρίασε την Πέμπτη 30/4/2015 παρουσία του μέλους της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ Δημήτρη Μπράτη και των μελών του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ Νεκτ. Πετράκη και Γεωργ. Μονιάκη.

Στη συνεδρίαση συγκροτήθηκε προεδρείο της προσωρινής Εκτελεστικής Γραμματείας με την παρακάτω σύνθεση: Πρόεδρος αναδείχθηκε ο Βασίλης Καλιμάντζαλης, αντιπρόεδρος η Μαρία Στεφανάκη, γραμματέας ο Γεώργιος Μανουσάκης και ταμίας ο Ιωάννης Νικολαΐδης.

Επίσης αποφασίστηκαν:

α) Η συνέλευση αντιπροσώπων του Νομαρχιακού Τμήματος για την εκλογή νέας Ε.Γ. να γίνει τον Οκτώβριο του 2015.

β) Ότι μπορούν να συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι που έχουν εκλεγεί με μέτρο 1 αντιπρόσωπος ανά 20 ψηφίσαντες από εκλογές σωματείων για αντιπροσώπους στο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ, που έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια (από 30/9/2012 και μετά).

γ) Η εκλογή αντιπροσώπων από τα σωματεία που δεν έχουν κάνει ακόμα εκλογές για αντιπροσώπους στο Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ότι μπορούν να γίνουν μέχρι 30/9/2015 με το ίδιο μέτρο εκλογής (1/20 ψηφίσαντες). Επίσης όσα Σωματεία μπορέσουν καλούνται να προβούν άμεσα σε αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων αντιπροσώπων.

δ) Η προσωρινή Ε.Γ. και το προεδρείο της θα συγκεντρώνουν τα αντίγραφα των πρακτικών των αρχαιρεσιών των σωματείων για εκλογή αντιπροσώπων μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2015 και θα ορίσουν ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής της συνέλευσης αντιπροσώπων ενημερώνοντας άμεσα τα σωματεία και την ΕΕ της ΑΔΕΔΥ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα σωματεία μπορούν για διευκρινίσεις για τα παραπάνω αλλά και για κάθε άλλο θέμα να απευθύνονται στην προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία και στο προεδρείο της (τηλέφωνο προέδρου κ. Βασίλη Καλιμάντζαλη 6933313000).

Σχόλια