Κρήτη

Το διεθνές συνέδριο EURAXESS 2015 στη Χερσόνησο

Το Διεθνές Συνέδριο "EURAXESS Conference 2015", που διοργανώνεται από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Κρήτης, θα λάβει χώρα στις 27-29 Απριλίου, στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Creta Maris στη Χερσόνησο. Το συνέδριο διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Κρήτη και θα συμμετάσχουν περίπου 300 σύνεδροι από την Ευρώπη και τον κόσμο.

Το δίκτυο EURAXESS (http://ec.europa.eu/euraxess) είναι ένα Πανευρωπαϊκό Δίκτυο στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 300 ερευνητικοί οργανισμοί και Πανεπιστήμια (από την Κρήτη το ΙΤΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης) υπουργεία και άλλοι φορείς από την Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο και στοχεύει στην υποστήριξη της κινητικότητας των ερευνητών από μια χώρα σε άλλη χώρα, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους μετακινούμενους ερευνητές και τις οικογένειές τους.

Οι δράσεις του δικτύου και η υποστήριξη των ερευνητών εστιάζεται σε 4 τομείς:

1. Απασχόληση

Έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο portal όπου τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα αλλά και οι επιχειρήσεις αναζητούν εργαζόμενους αλλά και οι ενδιαφερόμενοι για απασχόληση υποβάλλουν το βιογραφικό τους για αναζήτηση εργασίας. Το portal διαχειρίζεται περίπου 20.000 βιογραφικά ενώ σήμερα υπάρχουν περίπου 11.200 διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

2. Υπηρεσίες

Από τους κόμβους του δικτύου σε όλη την Ευρώπη παρέχονται προσωποποιημένες υπηρεσίες σε μετακινούμενους ερευνητές σε όλα θα θέματα που τους απασχολούν με την εγκατάσταση τους σε μια άλλη χώρα.

3. Δικαιώματα

Το δίκτυο υποστηρίζει την εφαρμογή της Χάρτας και του Κώδικα για την απασχόληση των ερευνητών για την ανάπτυξη της καριέρας τους και έχει ξεκινήσει διαδικασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εφαρμογή ενός ειδικού συνταξιοδοτικού ταμείου.

4. Δικτύωση

Προσφέρει υπηρεσίες δικτύωσης με Πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς σε άλλα μέρη του κόσμου και υποστηρίζει Ευρωπαίους ερευνητές όταν μετακινούνται σε τρίτες χώρες.

Μετά τη λήξη του συνεδρίου, την Πέμπτη 30 Απριλίου, θα διεξαχθεί στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Κορωναίου 14), με τη συνδιοργάνωση του EURAXESS του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης και του δικτύου ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ και με τη στήριξη της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Ταμείου Κρήτης, ημερίδα με θέμα τη σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία.

Η ημερίδα έχει στόχο να υποκινήσει τη δικτύωση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικτύου EURAXESS, του ερευνητικού ιστού και του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Κρήτης συμβάλλοντας στην ενημέρωση των τοπικών ομάδων συμφερόντων σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει ή σχεδιάζει ν' αναπτύξει το Δίκτυο, μέσω της διαδικτυακής πύλης EURAXESS Jobs and Services καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς ανταπόκριση των αναγκών των επιχειρήσεων ως προς την ανεύρεση ερευνητικού προσωπικού, θεμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, Προβολής κ.λπ. Επιπρόσθετα, η ημερίδα θα συνεισφέρει στην προβολή της περιφέρειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ενθάρρυνση ανάπτυξης μελλοντικών συνεργασιών και στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση των αναγκών των ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προάγοντας την καινοτομία και ενισχύοντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Κρήτης.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:

27 Απριλίου 2015

12:00 - 18:00: Άφιξη συμμετεχόντων, Hotel Creta Maris

16:00 - 18:00: EURAXESS "Ολυμπιακοί Αγώνες", Συνεδριακό Κέντρο

18:30 - 20:00: Εναρκτήρια συνεδρίαση, Συνεδριακό Κέντρο

20:00 - 21:30: Δείπνο, εστιατόριο

28 Απριλίου 2015

09:30 - 13:00: Παράλληλα θεματικά εργαστήρια      , Συνεδριακό Κέντρο

  WS1: Χρηματοδότηση: ΜΜΕ, προώθηση, κοινωνικά δίκτυα

  WS2: Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, υποστήριξη από ακαδημαϊκά/ερευνητικά ιδρύματα

  WS3: Προετοιμασία για παροχή υπηρεσιών ποιότητας σε ερευνητές

  WS4: Υπηρεσίες ανάπτυξης καριέρας ερευνητών: Ρόλος του δικτύου EURAXESS

  WS5: Η διεθνής διάσταση του δικτύου EURAXESS (Links)

  WS6: Διαπολιτισμικό σεμινάριο: Κατανοώντας καλύτερα την ασιατική κουλτούρα

13:00 - 14:30: Γεύμα

14:30 - 17:30:Συνέχιση θεματικών εργαστηρίων

 Coffee break

19:30 - 21:30: Δείπνο

21:30 - 22:30:EURAXESS "Ολυμπιακοί Αγώνες"

29 Απριλίου 2015

09:00 - 10:00: Αποτελέσματα θεματικών συνεδρίων

10:00 - 10:30: Διάλειμμα

10:00 - 12:00: Κλείσιμο συνεδρίου.

Σχόλια