Κρήτη

Εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης από την ΕΕΔΕ

Την έναρξη δύο επιτυχημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής πιστοποίησης γνωστοποιεί τον Μάιο 2015 στην Κρήτη η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) Τμήμα Κρήτης ταυτόχρονα με Αθήνα και τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Το πρώτο πρόγραμμα: DIPLOMA IN SALES MANAGEMENT - 4η Σειρά Κρήτης, σε συνεργασία με το INSTITUTE OF SALES & MARKETING (UK).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊστάμενους πωλήσεων και σε στελέχη τμημάτων που έρχονται σε επαφή με πελάτες, που πρόκειται να προαχθούν σε καίριες θέσεις και παρέχει τη δυνατότητα στους υποψήφιους:

Να αποκτήσουν ένα σύνολο βασικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην αναβάθμιση της απασχόλησης τους.

Να ενισχύσουν την κατάρτιση τους ώστε να είναι ικανοί να επιλύουν δύσκολα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που έμμεσα τους διευκολύνουν στη λήψη σωστών αποφάσεων.

Να γίνουν κάτοχοι, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις, ενός υψηλού κύρους πιστοποιητικού που να αποδεικνύει πόσο επαγγελματίες είναι.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 192 ώρες και θα υλοποιηθεί στο Ηράκλειο με έναρξη 15/05/2015 και λήξη τον Φεβρουάριο 2015.

Τα μαθήματα και οι εξετάσεις θα διεξάγονται στα Ελληνικά, δύο διήμερα το μήνα  Παρασκευή 17:00-21:00 και Σάββατο 09:00-17:00 (Διακοπές: Καλοκαίρι, Χριστούγενα).

v Προθεσμία για αιτήσεις συμμετοχής: 08/05/2015

Το δεύτερο πρόγραμμα: Certificate in Procurement Management (Διοίκηση Προμηθειών) - 1η Σειρά Κρήτης.

Η Διοίκηση Προμηθειών αποτελεί ένα κρίσιμο μέγεθος για την επιχείρηση επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τόσο την αύξηση των πωλήσεων όσο και τη μείωση κόστους.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής πιστοποίησης Certificate in Procurement Management (Διοίκηση Προμηθειών), είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο έρχεται να καλύψει την ανάγκη αναβάθμισης της Διοίκησης Προμηθειών σε Στρατηγική Δραστηριότητα μείζονος σημασίας με πολλαπλές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης αλλά και στην συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων της.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη που εργάζονται στο τμήμα προμηθειών, στην οικονομική διεύθυνση, στο λογιστήριο, στην παραγωγή, στο τμήμα πληροφορικής. στην αποθήκη

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 60 ώρες και θα υλοποιηθεί στο Ηράκλειο με έναρξη 15/05/2015 και λήξη 11/07/2015. Τα μαθήματα θα διεξάγονται στα Ελληνικά, δύο διήμερα το μήνα  Παρασκευή 17:00-21:00 και Σάββατο 09:00-17:00.

v Προθεσμία για αιτήσεις συμμετοχής: 08/05/2015

Το κόστος των παραπάνω προγραμμάτων μπορεί να καλυφθεί με το 0,24% της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι εταιρίες για την ενίσχυση των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Γ. Σαρρή ή στην κ. Μ. Πανακάκη στη διεύθυνση: Ε.Ε.Δ.Ε., Κονδυλάκη 105 & Βάρνης, 713 05, Θερισσός, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ: 2810258869, 2810263351 FAX: 281025 84 13, creta@eede.gr - Web site: www.eede.gr      

Σχόλια