Κρήτη

"Ανάσα" για υπερχρεωμένη οικογένεια Χανιωτών

Θετική απόφαση από το Ειρηνοδικείο Χανίων για υπερχρεωμένη οικογένεια Χανιωτών, με άνεργο το σύζυγο, με δύο ανήλικα τέκνα και με συνολική οφειλή και από τους δύο συζύγους 450.381,53 ευρώ σε πέντε τράπεζες (είτε ως οφειλέτες είτε ως εγγυητές αλλήλων).

Ειδικότερα, μηδενικές θα είναι οι καταβολές, για τον χρεωμένο σύζυγο, με συνολικό ποσό χρέωσης, 225.21,074 ευρώ και από τη σύζυγο, ιδιωτική υπάλληλο, ορίζοντας μηνιαία καταβολή 50 ευρώ, για συνολικό χρέος 225.359,74 ευρώ.  

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία ανέλαβε από την αρχή, τη στήριξη, συμβουλευτική και καθοδήγηση ένταξης, την οικογένεια των δανειοληπτών, μελών της στον 3869/2010, πρόκειται για τον σύζυγο δανειολήπτη, ο οποίος είναι άνεργος, με μηδενικό εισόδημα και τη σύζυγο ιδιωτική υπάλληλο, με μηνιαίο μισθό 728,98 ευρώ.

Επί της ουσίας της υπόθεσης και σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μηνιαίο εισόδημα, που διαθέτει η οικογένεια είναι 1.153,22 ευρώ (μισθός συζύγου, συν ενοίκιο από ακίνητο). Το εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσης της οικογένειας, φτάνει κατά τη δική της εκτίμηση, στα 1.000,00 ευρώ περίπου.

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει είναι ο σύζυγος μία ισόγεια κατοικία 95,76 τ.μ. και α' όροφο 143,81 τ.μ. υπόγειο 110,95,95 τ.μ. και 32,86 τ.μ. οικόπεδο 443,10 τ.μ. κατά 50%, καθώς και Ι.Χ. επιβατηγό και άλλο επαγγελματικής χρήσης.

Η σύζυγος διαθέτει ισόγεια κατοικία 95,76 τ.μ. και α' όροφο 143,81 τ.μ. υπόγειο 110,95,95 τ.μ. και 32,86 τ.μ. οικόπεδο 443,10 τ.μ. κατά ποσοστό κυριότητας 50%, κατοικία 98 τ.μ. επί οικοπέδου 215 τ.μ. με ποσοστό κυριότητας κατά 25% και κατοικία 98 τ.μ.  επί οικοπέδου 215 τ.μ. με ποσοστό κυριότητας κατά 25% και 3 χωράφια μονοκαλλιέργεια 6.000 τ.μ. 2 χωράφια με ελιές 10.500 τ.μ., δύο λοιπές δενδροκαλλιέργειες συν έκτασης 2000 τ.μ. ένα Ι.Χ.

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ. 1, 8, 2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι η οικογένεια των δανειοληπτών, πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, στερούμενα πτωχευτικής ικανότητας, που έχουν ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με  το παρακάτω περιεχόμενο.

1) Δέχεται, το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής.

2) Διατάσσει, την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά των οφειλετών, για τρία χρόνια.

3) Διατάσσει, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.

4) Ορίζει: α) Για τον άνεργο σύζυγο "μηδενικές καταβολές" β) για την σύζυγο την καταβολή μηνιαίως, 50 ευρώ για τρία χρόνια.

5) Ορίζει μετά την τριετία, και για τη διάσωση της κατοικίας, την καταβολή 30 ευρώ, από έκαστον των συζύγων.

Συμπερασματικά, για την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία με τη συνδρομή της, βοήθησε την οικογένεια των δανειοληπτών, στην ένταξη στο ν. 3869/2010, όπως τούτος τροποποιήθηκε, η Προσωρινή Διαταγή, είναι   σημαντική ανάσα για την υπερχρεωμένη οικογένεια, είναι σύμφωνα με τις διατάξεις και το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη (ν. 3869/2010, καθώς ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία που βιώνει η οικογένεια, δέχτηκε την αίτηση.

Για ενημέρωση, ένταξη στον νόμο Κατσέλη, κάθε υπερχρεωμένος μπορεί να έρχεται σε επαφή με την Ένωση, στα τηλ.: 28210/92.306, 28210/92.666 και 28420/20.140.   

Σχόλια