Κρήτη

Υπογραφή η σύμβαση για τον εκσυγχρονισμό αρδευτικού δικτύου

Η σύμβαση για την κατασκευή του έργου "Εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Κάτω Αρχανών, Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων (περιοχή Αγία Μαρίνα)", υπογράφηκε σήμερα, ανάμεσα στον Δήμο Αρχανών-Αστερουσίων, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον δήμαρχο Εμμανουήλ Κοκοσάλη και της αναδόχου εταιρείας Ν.Γ.Ν. Α.Τ.Ε.,

Το υποέργο περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, σκυροδέματα, καθώς και υδραυλικά και είναι προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Σχόλια