Κρήτη

Χ.Α.: Άρση αναστολής διαπραγμάτευσης για "Δομική Κρήτης"

Αίρεται η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της "Δομικής Κρήτης Α.Ε." στο Χρηματιστήριο μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς η εταιρεία προέβη, ως όφειλε, στη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2014.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "Δομική Κρήτης Α.Ε." από την Πέμπτη 9 Απριλίου 2015, και ώρα 15:00, καθώς εκλείπουν οι λόγοι για τους οποίους είχε ζητηθεί η προσωρινή αναστολή λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία προέβη στη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης 2014.

Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην κατηγορία Επιτήρησης».

Σχόλια