Κρήτη

"Ενημέρωση και διαφάνεια στο θέμα της αποκομιδής απορριμμάτων"

Να ενημερωθεί σχετικά με την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Χερσονήσου και Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Ο.Τ.Α. Α.Ε. από 1/1/2015 έως και 31/3/2015, για την αποκομιδή των απορριμμάτων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων του δήμου Χερσονήσου, ζητά από το Δήμο ο κ. Ιωάννης Σέγκος.

Σε επιστολή, που απευθύνεται στον αντιδήμαρχο, αρμόδιο για την καθαριότητα του δήμου Χερσονήσου, Σπ. Κατσαμποξάκη, και κοινοποιείται στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννη Χριστάκη, ο επικεφαλής της Σύμπραξης Ενεργών Πολιτών αναφέρει τα εξής:

«Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για τη λίστα των ατόμων που εργάστηκαν από 1/1/2015 έως 31/3/2015 στον εργολάβο με τον οποίο συνεργάστηκε ο Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Ο.Τ.Α. Α.Ε. καθώς επίσης για τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν γι' αυτούς όπως εμφανίζονται στις Α.Π.Δ. που υποβλήθηκαν στο ΙΚΑ.

Στην επιτροπή παρακολούθησης της ανωτέρω συμβάσεως συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι που εκπροσωπούν μόνο την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Η ανωτέρω ενημέρωση ζητείται για λόγους διαφάνειας αλλά και ενημέρωσης του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου και του δημότη», καταλήγει ο κ. Σέγκος.

Σχόλια