Κρήτη

Έλεγχοι σε ξενοδοχεία του Ρεθύμνου

Ελέγχους σε ξενοδοχεία που δεν έχουν πληρώσει τους εργαζόμενους για τη σεζόν του έτους 2014 πραγματοποιεί η Διοίκηση Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ρεθύμνου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιοιούνται σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Εργασίας Ρεθύμνου.

Σχόλια