Κρήτη

Νέο Δ.Σ. για την Παγκρήτια δημοσιογραφική Ένωση ΜΜΕ

Το Σάββατο 4 Απριλίου, στο γραφείο της Ένωσης συνήλθαν, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου, τα εκλεγμένα (μετά τις αρχαιρεσίες της 29ης Μαρτίου), μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα όπως παρακάτω:  

Πρόεδρος: Ιωάννης Κατσαράκης. Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Κουτουλάκης. Γενική γραμματέας: Ελένη Χρυσού. Ειδικ. γραμματέας: Δημήτριος Μοσκοβίτης. Ταμίας: Εμμανουήλ Χαράλαμπος. Έφορος και δ/στής: Γεώργιος Κουτσάκης. Υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων: Δήμητρα Γκαλονάκη.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.

Σχόλια