Κρήτη

Νέα γραφεία και τηλέφωνα για τις Σχολικές Επιτροπές

Από 1 Απριλίου 2015, τα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου μεταφέρθηκαν στο κτίριο της οδού Ανδρόγεω 2 στον 3ο όροφο (πάνω από το ΚΕΠ).

Τα νέα τηλέφωνα είναι:

Πρωτοβάθμια Επιτροπή: 2813 409412 και 2813 409414

Δευτεροβάθμια Επιτροπή: 2813 409446 και 2813 409448

Λογιστήριο: 2813 409417

Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης: 2813 409203 και 2813 409423

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης: 2813 409153 και 2813 409197

Φαξ: 2813 409401.

Η ταχυδρομική διεύθυνση αλληλογραφίας είναι η κεντρική διεύθυνση του Δήμου: Δήμος Ηρακλείου, Σχολικές Επιτροπές, Αγ. Τίτου 1, Τ.Κ. 71 202.

Σχόλια