Κρήτη

Ξεκινά το πρόγραμμα ανακύκλωση απορριμμάτων στο Δ. Μινώα

Μετά την επισκευή του ειδικού απορριμματοφόρου οχήματος για την ανακύκλωση και την προμήθεια των απαραίτητων "μπλε κάδων", ξεκινάει πιλοτικά την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, από τα κεντρικά δημοτικά διαμερίσματα Καστελλίου, θραψανού και Αρκαλοχωρίου το πρόγραμμα της ανακύκλωσης.

Η αποκομιδή των απορριμμάτων προς ανακύκλωση, θα γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Οι δημότες πρέπει να τοποθετούν μόνο τα ανακυκλούμενα υλικά στους ειδικούς "μπλέ κάδους", δηλαδή, αλουμίνιο, σίδερο, χαρτί, γυαλί, και πλαστικό.

Οι δημότες συνειδητοποιώντας τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης και τις θετικές επιπτώσεις τόσο στην οικονομία όσο και στο περιβάλλον, θα μπορέσουν να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και να συμβάλλουν με τη δράση τους και τη συμπεριφορά τους, στη σωστή, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος της ανακύκλωσης.

Σχόλια