Κρήτη

Σε Σώμα η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Ηρακλείου

Μετά τις διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015 στο Ηράκλειο το Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) Ηρακλείου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γιώργος Λαμπράκης, έφεδρος Σμτης (ΟΠΛ)

Αντιπρόεδρος: Στέλιος Αναστασάκης, έφεδρος Στρτης (ΠΒ)

Γραμματέας: Γιώργος Χατζηδάκης, έφεδρος Λχγος (ΠΒ)

Ταμίας: Γιάννης Βελεγράκης, έφεδρος Στρτης (ΠΖ)

Μέλος: Βαγγέλης Αναστασάκης, έφεδρος Ανθγος (ΠΖ)

Τι είναι η ΛΕΦΕΔ

Η ΛΕΦΕΔ είναι μια προσπάθεια συνειδητοποιημένων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών, Ελλήνων πολιτών που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και ενίσχυση των μεταξύ αυτών αναπτυχθέντων κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας σχέσεων, δεσμών και ιδεών και ιδίως η καλλιέργεια του εθελοντισμού, της φιλοπατρίας, της πειθαρχίας και του αλτρουισμού επ' ωφελεία των ενόπλων δυνάμεων και της εθνικής αμύνης της πατρίδας. Η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων είναι σύλλογος αναγνωρισμένος στον οποίο τα μέλη έχουν καταθέσει τους ΑΣΜ τους.

Ειδικά στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, η ΛΕΦΕΔ είναι γνωστό πως έχει ενεργό παρουσία σε όλη τη χώρα, οπουδήποτε κι αν απαιτηθεί, καθώς τα μέλη της συμμετέχουν ενεργά σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά από ατυχήματα ή θεομηνίες. Επίσης η Λέσχη μετέχει σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως αναδασώσεις, εθελοντική αιμοδοσία, συμμετοχή στις κατασβέσεις πυρκαγιών (Αριθμός Μητρώου Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 21/2007) κ.λπ.

Σχόλια